omgivning bth

Ledningsenheten

Ledningsenhet

Enligt högskoleförordningen leds verksamheten av en styrelse och en rektor. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Den verkställande ledningen under styrelsen fullgörs av rektor. Rektors ställföreträdare är prorektor och till stöd för rektor finns en ledningsenhet. Högskolans ledningsenhet utgörs av rektor, prorektor, vicerektor, dekaner och högskoledirektör.

Ledningsenheten:

Rektor Anders Hederstierna
Prorektor Henric Johnson
Vicerektor Eva Pettersson
Dekan Tobias Larsson
Dekan Claes Wohlin
Högskoledirektör Henrick Gyllberg
Handläggare Elisabeth Permlid