Likabehandlingsgrupp

Likabehandlingsgrupp

Likabehandlingsgruppens uppgift är att påverka utvecklingen vid BTH så att jämställdhet och likabehandling förbättras inom alla arbetsenheter. Likabehandlingsgruppen ska stödja styrelse och rektor så att de krav som ställs på BTH som myndighet tillfredsställs enligt högskolelagen och diskrimineringslagen.

Likabehandlingsgruppen består av sex företrädare för personalen och tre för de studerande.
Gruppen utser inom sig ordförande och kan till sig adjungera ytterligare ledamöter.