Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämndens sammansättning och uppgifter regleras i myndighetsförordningen.

Vid BTH består nämnden av rektor tillika ordförande, två ledamöter vilka ska inneha tillsvidareanställning vid BTH samt en personalföreträdare för vardera OFR och SACO.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×