Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämndens sammansättning och uppgifter regleras i myndighetsförordningen.

Vid BTH består nämnden av rektor tillika ordförande, två ledamöter vilka ska inneha tillsvidareanställning vid BTH samt en personalföreträdare för vardera OFR och SACO.