omgivning bth

Rekryteringskommitté

Rekryteringskommitté

För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, studeranderepresentant och personalchef eller den personalchefen utser.

Då rekryteringskommittén ska besluta i nedanstående frågor ska kommittén utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från den institution där läraren ska anställas:

Rekryteringskommittén ska besluta i följande frågor:

  • bestämma ämnesområde för en anställning som lärare och ange den behörighet som krävs
  • utse sakkunniga i samband med anställning som professor, adjungerad professor, universitetslektor, forskarassistent och universitetsadjunkt
  • avge förslag till rektor om anställning av professor, adjungerad professor, universitetslektor, forskarassistent, postdoktor och universitetsadjunkt,
  • avge förslag till rektor om befordran av universitetslektor till professor respektive av universitetsadjunkt till universitetslektor
  • föreslå rektor att avbryta påbörjad rekrytering av professor, universitetslektor och universitetsadjunkt
  • anta oavlönade docenter
  • utse hedersdoktorer