Rekryteringskommitté

Rekryteringskommitté

För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av HR-chef, vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, en företrädare för lärarna och en studeranderepresentant. Gruppen utser inom sig ordförande.

Rekryteringskommittén ska utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från berörd institution då rekryteringskommittén ska besluta i anställnings- och befordringsärenden enligt nedan.

Rekryteringskommittén ska besluta i följande frågor:

  • bestämma ämnesområde för en anställning som lärare och ange den behörighet som krävs.
  • utse sakkunniga i samband med anställning som professor, adjungerad professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, förste universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad universitetslektor/universitetsadjunkt, och lärare inom konstnärlig verksamhet.
  • avge förslag till rektor om anställning av professor, adjungerad professor, gästprofessor, senior professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, förste universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad universitetslektor/ universitetsadjunkt, gästlektor/gästadjunkt och lärare inom konstnärlig verksamhet.
  • avge förslag till rektor om befordran av biträdande professor till professor, universitetslektor till professor, universitetslektor till biträdande professor, universitetsadjunkt till förste universitetsadjunkt respektive av universitetsadjunkt till universitetslektor och i samband med detta utse sakkunniga.
  • föreslå rektor att avbryta påbörjad rekrytering av professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, förste universitetsadjunkt, universitetsadjunkt och lärare inom konstnärlig verksamhet.
  • anta oavlönade docenter och i samband med detta utse sakkunniga.

Rekryteringskommittén ansvarar även för att utse hedersdoktorer.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×