Utbildningsråd

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

I utbildningsrådet ingår utbildningsledarna tillsammans med kvalitetssamordnare, studentrepresentanter och handläggare (med ansvar för utbildningsplaner) med vicerektor som ordförande.