Utbildningsråd

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

I utbildningsrådet ingår utbildningsledarna tillsammans med kvalitetssamordnare, studentrepresentanter och handläggare (med ansvar för utbildningsplaner) med vicerektor som ordförande.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×