Utbildningsutskott

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

I utbildningsutskottet ingår dekanerna tillsammans med studentrepresentanter och handläggare med prorektor som ordförande.