Utbildningsutveckling

Enheten för utbildningsutveckling

​Enheten för utbildningsutveckling arbetar med högskolans centrala kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete. ​Detta innefattar systematiskt kvalitetsarbete och långsiktigt utvecklingsarbete för främjandet av en god utbildningsmiljö och högkvalitativa utbildningar. ​Här ingår även högskolepedagogisk verksamhet och digitala verktyg som stöd för lärande.

Enheten för utbildningsutveckling

Enheten för utbildningsutveckling hittar du på plan 4 i hus J på Campus Gräsvik.

Eva Pettersson
Prorektor och chef för enheten

Telefon: 0455-38 54 25
E-post: eva.pettersson@bth.se

 

Projekt

CDIO på BTH

BTH driver sedan 2013 ett projekt för att CDIO-anpassa sina ingenjörsprogram. CDIO-konceptet går ut på att anpassa utbildningen så att den bedrivs mer ”ingenjörsmässigt” så att studenten redan under utbildning skall lära sig att agera och tänka som en ingenjör. En viktig del är också att under utbildningstiden träna studenterna i ”professionella färdigheter” såsom muntlig/skriftlig kommunikation, förmåga att arbeta i grupp, planera sitt arbete etc.

Läs mer om projektet här.