omgivning bth

Utbildningsutveckling

Enheten för utbildningsutveckling

​Enheten för utbildningsutveckling arbetar med högskolans centrala kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete. ​Detta innefattar systematiskt kvalitetsarbete och långsiktigt utvecklingsarbete för främjandet av en god utbildningsmiljö och högkvalitativa utbildningar. ​Här ingår även högskolepedagogisk verksamhet och digitala verktyg som stöd för lärande.

Enheten för utbildningsutveckling

Enheten för utbildningsutveckling hittar du på plan 4 i hus J på Campus Gräsvik.

Eva Pettersson
Vicerektor och chef för enheten
0455-385425
eva-pettersson@bth.se