CDIO-Modul1

VAD ÄR CDIO OCH VARFÖR HÅLLER VI PÅ MED DET?

CDIO är en framtagen metod som visar hur man kan bygga upp och genomföra ingenjörsutbildningar för att säkerställa att den färdiga ingenjören möter de krav som näringsliv och omgivande samhälle ställer på dagens och framtida ingenjörer.

Kort historik

Kritik mot ingenjörsutbildningar från representanter för näringslivet har funnits ”i alla tider”. Redan 1918 konstaterade en rapport från Carnegie stiftelsen i USA att:

”Fifty years ago ……..
… engineering education will never be satisfactory until theory and practice are taught simultaneously …”

Kritiken kom upp igen på 1990-talet från den amerikanska flygindustrin och som svar på detta bildades en arbetsgupp med uppdrag att reformera ingenjörsutbildningarna. I denna tidiga gruppering (och som får ses se som grundare) var: MIT, Chalmers, KTH och LiU.

Metoden introducerades i början av 2000-talet och spridningen över världen har varit stor. Årliga internationella konferenser hålls med ett hela tiden ökande deltagarantal. Idag står ca: 150 skolor och organisationer som medlemmar inom initiativet.

Vad står CDIO för?

C- Conceive, D – Design, I – Implement och O – Operate är de fyra delar som kan sägas omfatta en arbetande ingenjörs arbetsområden. Alla ingenjörer arbetar inte till vardags med alla dessa områden utan kan finnas i delar av detta spektrum. Rent generellt kan väl sägas att i segmentet CDI hamnar en större del av ingenjörsrollen men även i segmentet O kan en ingenjör hamna. En produkt befinner sig i användning och vi som ingenjörer måste konstruera en produkt även för detta skede även om driften av många produkter tas omhand av andra yrkeskategorier.