Nätverksträff Data/IT/Medieteknik 2020

Virtuell Nätverksträff Data/IT/Medieteknik 2020

Välkommen att anmäla dig till årets virtuella nätverksträff för ingenjörsutbildningar inom Data/IT/Medieteknik.

Varje år anordnas den nationella nätverksträffen för ingenjörsutbildningar i data/IT/medieteknik. Hösten 2020 arrangeras en anpassad träff på distans måndag 9 november, 13.00-16.00. Se nedan för anmälan.

Program

12.00 Zoomrummet öppnar för mingel och lunch framför skärm
13.00 Digital spetskompetens
14.15 Paus
14.40 Erfarenhetsutbyte av övergång till digital undervisning
15.55 Avslutning
16.00 Zoomrummet öppet för mingel till 17.00

Framtidens ingenjörer – digital spetskompetens

Temat för denna träff är digital spetskompetens. Tillväxtverket och UKÄ kommer och berättar om regeringens uppdrag och vi har möjlighet att diskutera vad detta innebär våra utbildningar.

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Talare är Josef Lannemyr från Tillväxtverkat och Jonas Öhlin från UKÄ.

Mer om Digital Spetskompetens

 

Organisationskommittén på BTH 2020 består av
Michael Mattsson, Anna Eriksson,
Ulrica Skagert, Pedher Johansson, Svetlana Zivanovic.