Best Practice

Best Practice

En gång om året lyfter vi fram goda exempel från vår utbildningsverksamhet. Nytänkande pedagogiska metoder och spännande upplägg presenteras och diskuteras med kollegor.

Lärare nominerar varandra eller sig själv och låter sig inspireras av varandra. På denna sida hittar ni en del av de Best Practice som lärare delat med sig av.

Låt er inspireras!

Best Practice 2021 sker den 21 juni. Efter detta datum kommer ni kunna ta del av årets presentationer.

Kontakt

Jonas Knutsson

Pedagogisk utvecklare
jonas.knutsson@bth.se
Telefon: 0455-38 53 10