Laborationer i hemmiljö

Best Practice 2021

Laborationer i hemmiljö

 

 

Anders Hultgren

Föreläsare: Anders Hultgren och Ahmed Rashid
Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Närvaro av laborationer i våra civilingenjörsprogram är av vikt för att uppfylla följande:

  • Ge erfarenhet av hur förmedlade teorier kan användas i praktiskt ingenjörsarbete.
  • Ge erfarenhet av hur väl förmedlade teorier kan beskriva verkligheten.
  • Ge möjlighet att förstå förmedlade teorier från en praktisk infallsvinkel.
  • Ge erfarenhet att hantera fysisk utrustning och hands on lösa praktiska problem.
  • Ge erfarenheter av att använda industriella komponenter och industriella utvecklingssystem.
  • Ge erfarenhet av att dokumentera praktiskt utvecklingsarbete.
  • Ge erfarenhet av ingenjörsarbete inkluderande Conceive, Design, Implement and Operate.

När praktiska laborationer inte kan utföras på skolan rekommenderar vi att försöka genomföra praktiska laborationer i hemmiljö.
Flera av en laborationens viktiga uppgifter kan då realiseras, dock inte alla.

Våra erfarenheter av att utföra praktiska laborationer i hemmiljö redovisas.

OBs: Textning finns. Välj Engelska i menyn så kommer både  de svenska respektive engelska momenten textas.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×