Skriftligt material

Skriftligt material

Online-lärande sker asynkront. Studenterna är utspridda geografiskt och över tidszoner. Det talar för att det skriftliga materialet (t.ex. uppgifts­beskrivningar, labbguider och övningar) behöver vara detaljerat och väl genomarbetat. Kom ihåg att studenterna inte alltid kommer att ha möjlig­het att ställa frågor. För varje kursmodul bör det finnas kurslitteratur och relaterad läsning, skrivna övningsexempel och beskrivningar av uppgifter och krav. Genom användning av den här grundläg­gande strukturen kan studenterna lättare fokusera på de förväntade lärandemålen och engagera sig i läraktiviteterna. Exempel på kursstrukturer finns på dbwebb.se där programmet för webbprogrammering har publicerat sitt material.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×