Att skicka Svefaktura till Blekinge Tekniska Högskola

Att skicka Svefaktura till Blekinge Tekniska Högskola

I och med införandet av lag 2018:1 277 kommer all offentlig verksamhet (statliga myndigheter, kommuner och landsting) endast ta emot e-fakturor från och med 1 april 2019. Med e-faktura menas fakturor som både utfärdas samt sänds och mottas i ett strukturerat elektroniskt format. Det räcker alltså inte med att skicka faktura i PDF-format via e-post.

Det finns flera sätt som vilka Blekinge Tekniska Högskola kan ta emot svefakturor.

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

 • Adress i PEPPOL: 0007: 2021004011
 • Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

 • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
 • Vår Partsidentitet: 2021004011 (vårt organisationsnummer)
 • Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
 • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1185

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

4. Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall fakturaenheten@bth.se.

5. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall fakturaenheten@bth.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Har ni några frågor, vänligen kontakta fakturaenheten@bth.se.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×