Nytt forskningsavtal inom undervattensteknik

BTH och Sjöstridsskolan i Karlskrona utökar sitt samarbete för att öka kompetensen inom området undervattensteknik. Bland annat kommer en industridoktorand med inriktning mot undervattensoperationer att anställas. Undervattensområdet är högprioriterat av regeringen för att öka den operativa förmågan hos Försvarsmakten samt stärka Försvarsmaktens kompetens ytterligare. – Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har […]

Visa mer

Pengar från Vetenskapsrådet för effektiv testning

BTH har fått drygt 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla nya sätt att testa programvara för att öka kvaliteten. Det är ett genombrott för området programvaruteknik att nu också få medel för grundforskning. Programvara är en central del av vårt moderna samhälle och vi behöver både teoretisk förståelse och praktiska verktyg som kan […]

Visa mer

Ökat tryck på sjuksköterskeprogrammet

Allt fler söker till sjuksköterskeprogrammet vid BTH och totalt 28 procent fler valde programmet i första hand jämfört med förra året. Totalt 1 065 studenter har sökt sjuksköterskeprogrammet vid BTH inför vårterminen. Det är en ökning med 70 procent jämfört med förra våren, då totalt 621 studenter sökte den tre år långa utbildningen. Även antalet studenter […]

Visa mer

European Network Intelligent Conference 2015

I slutet av september genomfördes den andra European Network Intelligent Conference, ENIC 2015, vid BTH. Konferensen genomfördes tillsammans flera internationella universitetspartner: University of Calgary, Wroclaw University of Technology, Politechnico di Milano och Information Technologies Institute, Greece. Konferensen samlade närmre femtio forskare från hela världen där syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter samt att diskutera nya […]

Visa mer

Experter inom data science samlas på BTH

Data science är ett hett IT-område och i nu samlas 45 experter inom området för att diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter. Företag, myndigheter och privatpersoner genererar en otrolig mängd data varje dag: Googlesökningar, Facebookanvändande och ärendehantering hos myndigheter är exempel på aktiviteter som genererar data. 

Allt för få funderar över vilka konsekvenser det skulle få […]

Visa mer

Onlineseminarum i matematik

BTH har ett Memorandum of Understanding med Ufa State Aviation Technical University i Ryssland. Idén i samarbetet har varit att utveckla kurser i matematik på avancerad nivå, t.ex. MOOC:s. Genom samarbetet får studenter på BTH och i Ryssland möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper, i detta fallet inom områden som differentialekvationer med Liegruppanalys.

Visa mer

Satsa på idrott och studier

BTH idrottsakademi finns till för dig som är elitidrottare, för dig som har gått på idrottsgymnasium eller har andra idrottsmeriter och som vill kombinera din idrottssatsning med studier på högskola.

Visa mer

BTH rankad etta i teknikutbildning

BTH är rankad nummer ett i landet på grundutbildning i teknik, enligt den oberoende organisationen Urank, som varje år rankar de svenska universiteten och högskolorna.

Visa mer

Dags att söka till BTH

Syftet med din utbildning vid BTH är att du ska skapa dig en karriär inom det område som du valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under din utbildning, utan även på vad som händer efter den. På det sättet får du redan under din studietid en inblick i ditt framtida yrke samt kontakter med framtida arbetsgivare.

Visa mer

BTH-student finalist för Lufoss-stipendium

Johan Bjäreholt är en av åtta finalister för det nyinstiftade Lufoss-stipendiet (Lund University Fund for Open Source Software). Fonden, som startades i slutet av förra året ska uppmuntra studenter till att arbeta med öppen källkod. Att dela med sig av sitt programmeringsarbete ska löna sig tyckte Björn Regnell, professor på Lunds tekniska högskola, som startade […]

Visa mer