Magnetkameran är på plats!

 

Nu har magnetkameran kommit och installerats på campus gräsvik!

13 maj 2017