Akademisk högtid med mera i maj

Wow, vilken fest det blev i fredags då BTH höll sin akademiska högtid och jag blev formellt installerad som rektor. Jag känner mig överväldigad av alla vackra ord och lyckönskningar, samt förstås av alla våra nya professorer och doktorer; och inte minst vår nya hedersdoktor Mikael Blomqvist. Ni ser till att BTH lever upp till sitt uppdrag, att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utbildning, forskning och samverkan inom våra områden. Jag har redan fått mycket positiv återkoppling på festen; mat, dryck och underhållning (Uno Svenningsson!), samt tal, gyckel och spel, skickligt organiserat av toastmaster Eva Pettersson, till vardags prorektor. Spindeln i nätet för högtids- och festarrangemang var Elisabeth Permlid – stort tack för en härlig eftermiddag och kväll!

Jag har även fått positiva kommentarer på mitt installationstal, där jag bland annat berörde högskolans uppdrag att bidra till skapande och spridning av kunskap och kompetens. Brist på dessa samhällets fundament är ett av de största hoten mot utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Internationaliseringen är en viktig del av vår vardag, och utbyte och samskapande av kunskap samt internationell rekrytering av studenter och personal ökar våra förutsättningar att bidra till samhällets behov av kunskap och kompetens. Ett annat viktigt ansvar för högskolor och universitet är att motverka spridning av desinformation och att hjälpa till att skilja vetenskap från trams, för att citera titeln på Emma Frans utmärka föredrag på BTH den 14 maj.

Jag fick också tillfälle att tacka några personer som har betytt speciellt mycket för min personliga utveckling; som lärare/forskare, som ledare och som människa. Här nämner jag bara min handledare, professor emeritus Lennart Ljung från Linköpings Tekniska Högskola. Jag är glad att Lennart kunde närvara på den akademiska högtiden och på festen. Genom sin kunskap och sitt förhållningssätt till vetenskapen, samt genom sitt ledarskap och sitt sätt att vara gav han mig en flygande start på karriären som gjorde all skillnad.

Jag vill också nämna två event som jag fick ta del av tidigare denna månad. Den 9 maj var jag med i ett tvär-sektionellt nätverk för att stärka jämställdhetsarbetet i hela Blekinge. Jag fick i uppdrag att berätta om hur vi jobbar med jämställdhet på BTH och speciellt kopplat till vår verksamhetsplanering. Fördelen med att få en utmanande föredragstitel är att man tvingas tänka till lite extra. Jag känner att vi är på rätt väg och jag kommer att behöva hjälp från chefer och medarbetare med att få jämställdhetsfrågorna att ännu tydligare bli en naturlig del av vår vardag. Vägen dit tror jag är just att arbeta med mål och aktiviteter genom våra verksamhetsplaner. Kanske måste vi också säkerställa att alla förstår fördelarna med en jämställd utbildning och arbetsplats; för oss själva och för de som anställer våra utexaminerade studenter.

Dagen efter, den 10 maj, hade jag glädjen att ta del av BTH:s första (?) doktorandworkshop som organiserades av doktorandkommittén. Vi fick lyssna på ett inspirerande föredrag av professor Tobias Larsson, och även jag själv fick dela med mig av mina erfarenheter. Men framförallt var det doktorandernas egen dag. Upplägget med korta presentationer (något längre än en ”elevator pitch”) med snabb återkoppling från en panel gav mersmak. Jag fick också tillfälle att gå runt vid postrarna och prata mer ingående med några av doktoranderna om sin forskning. Det var riktigt spännande att lära mer av den fantastiska forskning som pågår på BTH. Tack för era bidrag och tack till era handledare. Låt detta bli en ny tradition!

20 maj 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×