Om öppen vetenskap

Tiden håller på att rinna ut för de publiceringsdrakarna som dränerar våra forskare (i slutänden skattebetalare!) på resurser. Åtminstone om man ska tro ”Plan S” som stipulerar en accelererad övergång till publikationer endast i ”compliant open access journals” från 1 januari 2020.

De nordiska lärosätena (NUS) har anslutit sig till denna plan.

Som ni säkert vet så har ett antal länder, däribland Sverige, sagt upp avtalet med Elsevier från juni i år.

Det börjar alltså röra på sig! Jag sitter med i en kommitté som arbetar med frågor om öppen tillgång. Speciellt har jag varit med i en arbetsgrupp som tittar på hur publicering i godkända open access journaler harmonierar med vårt karriärsystem. Kan det t.ex. vara så att ett överdrivet användande av kvalitetsindikatorer som JIF (Journal Impact Factor) kan styra i motsatt riktning, dvs premiera publicering i tidskrifter som inte har en acceptabel open access policy? Jag tror detta är en stor risk. Vi måste i ökande grad röra oss (tillbaks!) mot att granska och värdera de faktiska publikationerna, inte var de är publicerade.

Den ovan nämnda kommittén om öppen vetenskap leds av rektor Astrid Söderbergh Widding på Stockholms universitet och koordineras av Kungliga Biblioteket. Nu finns fem utredningar tillgängliga på webben och de är öppna för kommentarer till slutet av denna månad.

Arbetet fortsätter dock och skulle någon vilja spela in något eller diskutera frågan med mig så är jag förstås tillgänglig!

Jag slutar med att rekommendera en utmärkt ledare i Signal Processing Magazine från professor Ali Sayed, som jag först träffade på Stanford 1992.

Han refererar till ett hemligt meddelande om en upptäckt av Gallileo Galileo som kunde dechiffreras först 50 år senare. I motsats till detta var Fouriers fantastiska arbete med vad vi idag kallar Fourier-serier 1807 öppen tillgänglig en lång tid trots att det ännu inte hade publicerats. Han fick pris för en omarbetad version år 1811, men publiceringen kom först 1822 då man var säker på att resultaten var tekniskt korrekta. Hans student Dirichlet publicerade det första rigorösa konvergensbeviset år 1829. Där ser man vad öppen vetenskap kan leda till!

24 oktober 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×