Mina första intryck

Så har den första veckan på BTH gått. Den har kantats av många nya möten och intryck, och även en hel del intervjuer och fotograferingar. Det har varit väldigt rolig att träffa alla nya studenter och mina nya arbetskamrater.

Stort tack till alla jag hittills mött för det positiva bemötandet, jag känner mig mycket välkommen. Det märks att BTH är en trevlig arbetsplats, något jag givetvis vill bevara och utveckla.

Tyvärr bjöd veckan också på en tragisk nyhet, nämligen att en student hade avlidit. Det påminde mig om allvaret och ansvaret i min roll. Jag tänker också på hur viktigt det är att vi tar hand om varandra och att vi tar vara på den tid vi har och försöker leva lite mer i nuet.

Under de flesta intervjuer har jag fått frågan vad min vision är för BTH och vad jag vill sträva efter att uppnå? Det är inte så lätt att säga som ny i rollen och på lärosätet. Jag har dock mött många kloka personer som jag vill lyssna på och lära mig mer, för att på sikt få en tydligare bild av vad vi vill bli. Det finns också en relativt nygjord strategisk plan som jag tycker är mycket bra. Med det sagt – det finns förstås frågor som jag brinner extra för och som jag tror kommer att bli fortsatt betydelsefulla för BTH framöver. Vi står och faller med de människor vi rekryterar, studenter och anställda. Det är en utmaning för en liten högskola att synas i en ökande konkurrens. Det är viktigt att fortsatt erbjuda hög kvalitet i utbildning och forskning, och inte minst att berätta vad vi gör och att vi är duktiga på det. BTH har länge haft en framgångsrik internationell strategi som har karaktäriserats av fokuserade insatser och på så sätt har vi attraherat duktiga och ambitiösa studenter.

En relaterad utmaning är jämställdhet – de flesta tekniska skolor brottas med en ojämn könsbalans i sina utbildningar och personalkategorier. Dessutom tenderar andelen män att öka ju högre upp man kommer i hierarkin. BTH är inget undantag. Vi måste fortsätta att förstå vilka systematiska fel som kan finnas och hur vi kan säkerställa att makt och resurser fördelas på ett jämställt sätt. Det är speciellt viktigt att jämställdhet får hög prioritet vid rekrytering av personal – alla kategorier.

Ända sedan starten har samverkan varit ett adelsmärke för BTH. Nästan all vår forskning karaktäriseras av samarbete med industri och/eller samhälle. Även i utbildningen är samverkan viktig, genom gästföreläsningar, examensarbeten och andra projekt, samt även verksamhetsförlagd utbildning i vissa program. Samverkan underlättas genom långsiktiga strategiska avtal med några utvalda partners. Jag tror att det är en mycket bra modell som kan utvecklas ytterligare. Det finns en potential att stärka samverkan med det närliggande samhället. Jag tror också vi kan bli ännu bättre på att förstå och berätta hur vi bidrar till ett hållbart samhälle, lokalt, regionalt och globalt. Att mäta traditionell forskningskvalitet kan vara svårt nog, men att kvantifiera den bredare effekten av forskning och samverkan är betydligt mer outforskat, och det finns utrymme för kreativitet och experimentlusta.

Ett viktigt skäl för mig att söka mig till BTH är att det är en relativt liten och fokuserad högskola, med vägval som jag tror ligger helt rätt i tiden. Det går dock inte att bortse från att vi är bortskämda med en fantastisk närmiljö. Det enda campus som möjligtvis ligger ännu mer naturskönt än Gräsvik är det i Karlshamn. Jag flyttade hit med min fru Ann-Sofie den 1 september, dagen efter min avtackning på Chalmers. Det vackra vädret har gjort att jag hittills har hunnit med att bada i studentviken två gånger, bara några stenkast ifrån min arbetsplats. I lördags gjorde vi debut i en något oväntad bransch i Sverige. Vi var frivilliga druvplockare på vingården Stora Boråkra, som visade sig ligga på cykelavstånd. Det var en fantastisk upplevelse som ytterligare förstärkte känslan att vi verkligen har kommit till Sveriges trädgård. Jag hann också med att besöka Västra Marks IP och se FK Karlskrona få storstryk av mitt barndomslag Åtvidabergs FF i fotboll. Det jag tar med mig mest från matchen är publikens beteende på läktaren. Man applåderade sitt lag trots underläge 0 – 4. Det var en riktig tankeställare som man kan ta med ända in på kontoret.

Jag ser fram emot sex inspirerande, utvecklande, och inte minst roliga år på BTH!

Mats Viberg

18 september 2018