studenter utanför BTH

Samarbeta med studenter

SAMARBETE MED STUDENTER

Många företag och organisationer har utvecklats och fått ny kunskap genom att studenter, i sina examensarbeten, undersökt problem eller tagit fram idéer som företaget kunnat dra nytta av. Att anlita högskolestudenter under deras utbildning är en bra möjlighet att få mindre uppgifter eller undersökningar utförda, samtidigt som företaget knyter kontakter med studenter. Vi vet också att denna typ av samarbete värderas högt av studenterna.

Våra studenter kommer att bli framtidens företagare och samhällsaktörer och vi lägger därför stor vikt vid att de under studietiden ges möjlighet att knyta kontakter med representanter från näringsliv och samhälle.

Om du är intresserad av studentsamverkan hjälper vi mer än gärna till att förmedla kontakt med studenter eller relevanta lärare för olika former av uppdrag.

Välkommen att kontakta oss!

Samverkan mellan studenter och näringsliv

Ledarskapscafét på BTH är ett tydligt exempel på nära samverkan mellan studenter och näringsliv, där studenternas teori varvas med näringslivets praktiska erfarenheter om ledarskap.

 

Kontakta oss

andreas larsson

Docent Andreas Larsson

E-post: andreas.larsson@bth.se

Telefon: 0455-38 55 55

 

 

 

Projektledare Lena Vogelius

E-post: lena.vogelius@bth.se

Telefon: 0455-38 52 10