bth omgivning

Samarbeta med forskare

SAMARBETA MED FORSKARE

Karakteristiskt för forskningen vid BTH är att den är tillämpad, det vill säga forskningen ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Dessutom genomför vi ofta våra forskningsprojekt i samverkan med omgivningen och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.  När kompetenser från högskolan, näringsliv och omgivande samhälle arbetar tillsammans leder det ofta till att forskningsresultat snabbare kan komma samhället till nytta.

Vi är öppna för samverkan i olika former inom våra forskningsområden. Det kan handla om allt från att dela erfarenheter och idéer till att samla forskningsresurser och dela finansiering.

Forskning och utveckling är en stor del av BTH:s verksamhet och det pågår ständigt flera spännande forskningsprojekt. Forskningen är huvudsakligen organiserad i områden som speglar vår profil, tillämpad IT.

Mer information om vad vi gör på BTH återfinns under forskningsområden.

Kontakta oss

 

andreas larsson

Docent Andreas Larsson

E-post: andreas.larsson@bth.se

Telefon: 0455-38 55 55

 

 

 

 

Lena Volgelius

Projektledare Lena Vogelius

E-post: lena.vogelius@bth.se

Telefon: 0455-38 52 10