samverkan

Arenor

Arenor

BTH bedriver varje år ett hundratal samarbets- och forskningsprojekt. Det som utmärker forskningen vid BTH är att den är tillämpad, det vill säga att forskningen ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Dessutom genomför vi ofta våra forskningsprojekt i samverkan med omgivningen och alltid med ett tydligt fokus – att forskningen ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

När kompetenser från BTH, näringsliv och omgivande samhälle möts leder det ofta till att forskningsresultat snabbare kan komma samhället till nytta. BTH medverkar därför aktivt på ett antal arenor och samverkansplattformar tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle.

Klicka på loggorna nedan för att läsa mer om de arenor och samverkansplattformar där BTH aktivt bidrar till utvecklingen:

Kontaktperson

Henric Johnson

Henric Johnson
Prorektor
E-postadress: henric.johnson@bth.se
Telefon: 0455-385664