Innovation Office

Innovation Office

Innovation Office är funktionen som stöder innovation och entreprenörskap sprunget ur BTH, både personal, forskare och studenter.

Innovation och nyttiggörande av forskning är en naturlig del av BTHs verksamhet och sker kontinuerligt, och genom Innovation Office kan detta stöd förbättras.

På Innovation Office arbetar idag sex personer med olika områden alltifrån kommunikation med våra studenter och utveckling av innovationsmodeller till handfast stöd till idébärare.

Process för innovation

Innovation är inte magi, det är ofta en kombination mellan bra idéer, strukturerat arbete och att hitta bra support för att genomföra innovationen.

Inom Innovation Office arbetar vi med några grundläggande delar som bäst kan beskrivas i tre faser. 1) Generera – innovera för att finna lösningen på det erkända problemet. 2) Utvärdera – fasen där den tänka lösningen prövas för att se om den möter förväntningarna och bedöms kunna bli livskraftig. 3) Genomföra – skapa en möjlighet för idéen att nå sina kunder och användare.

Hur detta genomförs skiljer sig beroende på vilken typ av idé det är, vilka som står bakom och hur teamet bakom idén vill gå vidare. En bra början är att kontakta Innovation Office för att få veta mer.

Vi stöttar dina idéer

Innovation Office kan hjälpa till i alla tre faser nämnda ovan, både genom egna stöd och samarbete med andra parter, så som Blekinge Business Inkubator (BBI), Innovationskontor Syd med flera.

Inget behov är det andra likt utan vi anpassar oss utifrån idébäraren. Vi identifierar gemensamt behovet och hjälps åt att driva idén framåt. Det kan bland annat röra sig om coachning genom innovationsprocessen, ekonomiska bidrag där det är tillämpligt och kontakt med lämpligt nätverk.

Som kopplad till BTH har du stora möjligheter att utveckla dina tankar på innovation och entreprenörskap, både som student, personal och forskare.

Idélinjen

För att lättare nå Innovation Office har vi skapat Idélinjen!

Idélinjen är ett återkommande event varannan torsdag mellan 9:45 och 10:15 (ojämna veckor) som vem som helst kan ansluta sig till för att diskutera en affärsidé man funderar över. Dels möter man oss som arbetar med Innovation Office och våra kollegor från BBI men även andra som är i samma situation som du. Vi kommer anpassa vår support så att den passar det stadiet du befinner dig i just nu och även guida dig framåt.

Ett bra resultat som kan komma från Idélinjen är att vi känner till dina tankar och att ett personligt möte är bokat för att ta nästa steg!

Vi träffas alltid på samma länk: https://bth.zoom.us/j/64793190879

Datum för våra träffar under våren: 10e juni, 24e juni, sedan gör vi ett uppehåll och återkommer med tider för hösten.

Projekt

Inom ramen för Innovation Office hanteras idag två externfinansierade projekt som till allra största delen är grunden i vår finansiering. Utöver dessa projekt så erhåller vi även en viss finansiering från Innovationskontor Syd för att kunna bedriva vår verksamhet.

PreInk syftar till pre-inkubation. Projektets fokus är att skapa en större volym av potentiella innovationer och entreprenörer som prövar sina tankar och förslag. Projektet riktar sig till den breda populationen, men BTH fokuserar på våra studenter, forskare och personal.

Mer information.

GASS är förkortningen för Game Accelerate South Sweden. Ambitionen är att stärka förutsättningarna för spelrelaterade företag i både Skåne och Blekinge. Detta drivs av viljan att göra södra Sverige till en erkänd spelhubb.

Mer information.

Innovationskontor Syd har i uppdrag att stödja innovation och nyttiggörande av forskning även hos kringliggande lärosäten. I dagsläget innebär det att IKS stödjer Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad.

Mer information.

Kontakt

Kennet Henningsson

Kennet Henningsson
Innovation Office Lead

Matilda  Håkansson

Matilda Håkansson
Innovationsrådgivare

Marie Netz

Marie Netz
Universitetslektor