Innovation

Innovation

Den praktiska innovationsverksamheten vid BTH bedrivs i stor utsträckning inom respektive institution då det är högskolans medvetna strategi att identifiera och vidareutveckla potentiella idéer så nära behoven och expertisen som möjligt.

Genom en nära samverkan med företag och organisationer inom såväl forskning som utbildning skapas ett kontinuerligt flöde av idéer, koncept och prototyper för innovativa produkter, tjänster och processer. Av denna anledning fokuserar BTH:s innovationsstöd mycket på att utveckla strategier, modeller och metoder för innovationssamverkan.

Innovationskontor Syd
Innovationskontor Syd (IKS) är en samverkansplattform för Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola för att professionalisera nyttiggörandet av forskning och kunskapstillgångar på ingående lärosäten. Strategin för att göra detta är genom ett gränsöverskridande samarbete med gemensamma stöd, strukturer och kompetensutveckling.

IKS erbjuder stöd till studenter och forskare att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster som tillför ett värde i samhället. Det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för studentstöd med avseende på innovation och entreprenörskap.

Praktiskt innovationsstöd till studenter och forskare vid BTH erbjuds främst i form av individuell rådgivning och kontaktförmedling. Inom ramen för IKS tillhandahålls också patentrådgivning, nyhetsgranskningar och juridiskt stöd.

För mer information, kontakta:
Andreas Larsson
Associate Professor / Innovation Leader
andreas.larsson@bth.se