BTH idrottsakademi – idrott och hälsoteknik

BTH idrottsakademi - Idrotts och hälsoteknik

Vad är Idrotts- och hälsoteknik

Samhället blir idag alltmer teknikinriktat. Tekniska lösningar för att förenkla vår vardag ökar lavinartat. Inom idrott och hälsa finns stora vinster med teknisk innovation. Det kan handla om att utveckla analysmetoder för träning, teknik för skadeförebyggande åtgärder att skapa en enklare vardag genom idrotts- och hälsoteknik.

Tävling inom idrotts- och hälsoteknik!!

Under november kommer studenter på BTH att tävla om bästa behov/idé inom idrotts- och hälsoteknik. kanske sitter du inom någon idrottsförening, eller arbetar med hälsa på olika sätt. Ta kontakt med antingen oss direkt eller med någon student på BTH och driv er idé med hjälp av studenten. Fina priser utlovas och framförallt följer vi upp alla idéer och hoppas kunna  förverkliga så många som möjligt.

 

poster

Folder om idrotts- och hälsoteknik

För att du lättare ska få en överblick av vad vi erbjuder om idrotts- och hälsoteknik så har vi tagit fram en folder som beskriver verksamheten

Folder:

BTH_Idrottsochhälsoteknik-A5 (002)

Tidigare arbeten

  • Tidtagningssystem för idrottsarrangemang
    Pris som bästa examensarbete 2017 (driver idag eget företag)
  • Ergometer för Stand up paddling
    Prototyp framtagen våren 2018 som har möjlighet att bli riktig produkt.
    Behovsägare Crosswater tillsammans med Riksidrottsförbundet

Samverkan mellan idrott, hälsa, högskola, näringsliv

Idrottsföreningar, hälsoaktörer samt företag har olika behov och idéer. Dessa slussas genom BTH:s idrottsakademi vidare till elever i form av UF företag, eller till studenter i form av student- och examensarbeten. De kan också gå direkt till verksamma företag som arbetar för idrotts- och hälsotekniska lösningar.

Genom att få ett flöde från behov/idé vidare till elev/studentarbeten och sedan fortsatt utveckling via olika innovationsparker, ökar möjligheterna att skapa riktiga produkter. Detta i sin tur utvecklar möjligheterna till en bättre hälsa generellt sett.

Elever, studenter och företag har också möjlighet att via Blekinge Health Arena utveckla sina arbeten i en speciell testbädd avsedd för idrotts och hälsoteknik.

UF företag och student/examensarbeten

Du som är elev på gymnasiet och funderar på att starta ett UF-företag, eller du som är student på BTH och vill utveckla dig inom en globalt växande marknad, kan arbeta med teknisk innovation inom idrott och hälsa genom ett studentarbete, eller i form av ett examensarbete.

Efter avslutat arbete får du som elev, eller student, stöd och hjälp att starta upp ett eget företag själv, eller tillsammans med behovsägaren.

Kontakta martin.soderberg@bth.se för mer information om hur du som elev eller student kan arbeta med idrott och hälsoteknik.

Olika testbäddar för utveckling av produkter och tjänster

För att en produkt eller en tjänst ska kunna produceras för marknaden, är det viktigt att den som utvecklat produkten eller tjänsten får möjlighet att testa den på riktigt.

Bland våra samverkande parter har vi flera spännande miljöer där produkter och tjänster kan testas på potentiella kunder i rätt miljö. I Karlskrona finns Blekinge Health Arena som är ett stort testcentrum där både idrott och hälsoaktörer verkar. Under 2019 kommer Health Technology Research Lab starta upp sin verksamhet på BTH.

I Karlshamn finns Kreativum med sin utställningspark av teknisk innovation. Samtliga verksamheter välkomnar involverande parter att nyttja deras lokaler och samlade kompetens för att verka som en utvecklande testbädd inom idrotts- och hälsoteknik.

 

Ansökan av behov/idé

Har du, din idrottsförening eller ditt företag ett speciellt behov av teknisk utveckling inom idrott eller hälsa eller sitter du på någon idé om teknisk utveckling inom idrott och hälsoteknik?

Fyll i detta formulär så kontaktar vi er för vidare diskussion.

 

Kontakt

Projektkoordinator
Martin Söderberg
+46 455 385071
+46 73 2043374

E-post: martin.soderberg@bth.se

www.idrotthalsteknik.se

 

Samverkande parter

 

Samlingsbild logos. samarbetspartners