Innovation Office

Innovation Office

Innovation Office är en funktionen på BTH som stöder innovationer och entreprenörskap som är sprunget från personal, forskare och studenter på BTH.

Innovation och nyttiggörande av forskning är en naturlig del av BTH:s verksamhet och sker kontinuerligt, och genom Innovation Office kan detta stöd förbättras.

På Innovation Office arbetar idag sex personer med olika områden alltifrån kommunikation med våra studenter och utveckling av innovationsmodeller till handfast stöd till idébärare.

Process för innovation

Innovation är inte magi, det är ofta en kombination av bra idéer, strukturerat arbete och bra support för att genomföra innovationen.

Inom Innovation Office arbetar vi med några grundläggande delar som bäst kan beskrivas i tre faser:

  1. Generera – innovera för att finna lösningen på det erkända problemet
  2. Utvärdera – fasen där den tänka lösningen prövas för att se om den möter förväntningarna och bedöms kunna bli livskraftig.
  3. Genomföra – skapa en möjlighet för idéen att nå sina kunder och användare.
    Hur detta genomförs skiljer sig beroende på vilken typ av idé det är, vilka som står bakom och hur teamet bakom idén vill gå vidare. En bra början är att kontakta Innovation Office för att få veta mer.

Vi stöttar dina idéer

Innovation Office kan hjälpa till i alla de tre faserna ovan, både genom stöd från oss eller genom samarbete med andra parter, så som Blekinge Business Inkubator (BBI), Innovationskontor Syd med flera.

Inget behov är det andra likt utan vi anpassar oss utifrån idébäraren. Vi identifierar gemensamt behovet och hjälps åt att driva idén framåt. Det kan bland annat röra sig om coachning genom innovationsprocessen, ekonomiska bidrag där det är tillämpligt och kontakt med lämpligt nätverk.

Som kopplad till BTH har du stora möjligheter att utveckla dina tankar på innovation och entreprenörskap, både som student, personal och forskare.

Innovation JAM 13e oktober 18-21

Gillar du att lösa problem?

Går du runt och bär på idéer?

Är du intresserad av innovationsprocessen?

Eller är du bara hungrig?

Yepp, det serveras pizza till de som kommer!

Oavsett vad ditt syfte att delta är, så vill vi träffa er alla!
Anmäl er här: https://forms.office.com/r/2pgB4EXxgi

Idélinjen

Vill du diskutera din affärsidé med oss? Kontakta Idélinjen så hjälper vi dig vidare.

Idélinjen är ett återkommande event varannan torsdag mellan klockan 09:45 och 10:15 (ojämna veckor) som vem som helst kan ansluta sig till för att diskutera en affärsidé. Där möter du dels oss som arbetar på Innovation Office och våra kollegor från BBI dels andra som är i samma situation som du.

Vi kommer anpassa vår support så att den passar det stadiet du befinner dig i just nu och även guida dig framåt.

Ett bra resultat som kan komma från Idélinjen är att vi känner till dina tankar och att ett personligt möte är bokat för att ta nästa steg!

Vi träffas via Zoom och vi använder alltid denna länk: https://bth.zoom.us/j/64793190879

Datum för våra träffar under hösten: 30 september, 14 oktober, 28 oktober samt 11 december. Därefter gör vi ett uppehåll och återkommer med tider för våren 2022.

Projekt

Inom ramen för Innovation Office hanteras idag två externfinansierade projekt som till allra största delen är grunden i vår finansiering. Utöver dessa projekt så erhåller vi även en viss finansiering från Innovationskontor Syd för att kunna bedriva vår verksamhet.

PreInk syftar till preinkubation. Projektets fokus är att skapa en större volym av potentiella innovationer och entreprenörer som prövar sina tankar och förslag. Projektet riktar sig till den breda allmänheten, men BTH fokuserar på våra studenter, forskare och personal.

Mer information.

GASS är förkortningen för Game Accelerate South Sweden. Ambitionen är att stärka förutsättningarna för spelrelaterade företag i både Skåne och Blekinge och att göra södra Sverige till en erkänd spelhubb.

Mer information.

Innovationskontor Syd har i uppdrag att stödja innovation och nyttiggörande av forskning även hos kringliggande lärosäten. I dagsläget innebär det att IKS stödjer Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad.

Mer information.

Kontakt

Kennet Henningsson

Kennet Henningsson
Innovation Office Lead

Matilda  Håkansson

Matilda Håkansson
Innovationsrådgivare

Marie Netz

Marie Netz
Universitetslektor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×