Samhällsnytta

Samhällsnytta

När vi samverkar med det omgivande samhället kan vi bättre bidra till att lösa samhällets utmaningar.

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Forskning för samhällets utmaningar

 

MINIMERAR TÅGFÖRSENINGAR
Forskningen handlar om att utveckla och demonstrera matematiskt beräkningsstöd för tågtrafik­ledning. Beräkningsstödet ger förslag på hur tågtrafiken ska kunna omplaneras och vilka konsekvenser det får. Projektet är finansierat av Trafikverket.

Docent Johanna Törnquist Krasemann
E-post: johanna.tornquist@bth.se

 

Martin Boldt

HJÄLPER POLISEN LÖSA FLER BOSTADSINBROTT
För att lösa fler seriebrott arbetar BTH tillsammans med polisen i att designa och utveckla IT-system som ger ökad kunskap om inbrott i bostäder och förbättrar utredningarna. Ett annat mål är att utveckla ett strukturerat och bestående samarbete mellan polismyndigheten och BTH.

Dr. Martin Boldt
E-post: martin.boldt@bth.se

 

GÖR VÅRDEN MER TILLGÄNGLIG 
Forskningen handlar om hur framtidens vård och omsorg ska fungera och förbättras samt bli mer tillgänglig med hjälp av e-tjänster. I forskningsprojekten studerar vi äldres hälsa, bemötande och delaktighet, patientsäkerhet samt vårdkvalitet.

Professor Lisa Skär
E-post: lisa.skar@bth.se

 

UNDERLÄTTAR NYFÖRETAGANDE
Forskningen handlar om att förbättra förutsättningarna för nyföretagande. Den visar på vilka effekter innovationer har på den regionala och nationella tillväxten, vilka egenskaper som kännetecknar innovativa företag och hur nationell och regional policy påverkar företagsdynamik och innovation.

Professor Martin Andersson
E-post: martin.andersson@bth.se

 

STUDERAR HUR SPELBETEENDE HÄNGER IHOP MED SPELBEROENDE
BTH samarbetar med Beroendecentrum Malmö för att studera hur spelbeteende hänger ihop
med spelglädje och spelberoende. Forskningen finansieras av Svenska Spels forskningsråd.

Professor Sara Eriksén
E-post: sara.eriksen@bth.se