Samverkan med forskare

Samverkan med forskare

På BTH tycker vi det är viktigt att forskning sker i nära samarbete med omgivande näringsliv och samhällsaktörer. På så sätt kommer forskningen bli mer tillämpad vilket betyder att den kommer göra skillnad. Många av våra forskningsprojekt bedrivs därför i samverkan med såväl näringsliv som offentliga aktörer.

Det finns stora möjligheter för dig och din organisation att samverka med BTH och våra forskare i forskningsprojekt som kommer att göra skillnad för din verksamhet. Vi är öppna för samverkan i olika former inom våra forskningsområden. Samarbetet kan exempelvis bestå av uppdragsforskning, finansiering av doktorander eller kompetensförsörjning.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra forskningsområden samt om hur du kan få hjälp av våra forskare. Vid BTH finns även Grants Office som stöttar med rådgivning, projektutveckling, informationsförmedling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling.

Film med exempel på samverkan

Några forskare berättar hur de samverkar med näringsliv och samhälle (2 min)
All forskning vid BTH sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Att skapa värde från stora datamängder

I BTH:s ”big data”-projekt vill forskarna, tillsammans med samarbetspartner, identifiera och möta de utmaningar och möjligheter som är kopplade till stora dataströmmar och maskininlärning.

Data genereras i en ständigt ökande takt och kommer att fortsätta att göra så inom en överskådlig framtid. Genom att analysera dessa stora dataströmmar kan värden adderas och kostnader avsevärt reduceras för företagen. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga, och minska förbrukningen av energi och andra resurser, behöver nästa generations system för skalbar dataanalys vara mer resurseffektiv.

Samtidigt är maskininlärning och artificiell intelligens ständigt närvarande i vår vardag oavsett om vi är medvetna om den eller inte. Det kan handla om att föreslå vänner på sociala medier eller om att hjälpa oss att upptäcka TV-serier som vi kan tänkas gilla på Netflix. Vi har just sett de första självkörande bilarna på våra vägar och datorer kan identifiera tumörer lika bra som, och ibland bättre än, mänskliga läkare.

Möjligheterna för dessa nya tekniker är enorma men det finns också ett antal utmaningar att ta sig an varför behovet för forskare och praktiker att mötas och diskutera dessa är stort. I ”big data”-projektet samarbetar BTH med flera olika företag för att skapa en dynamisk miljö och tillsammans identifiera och ta sig an utmaningarna inom områdena analys av stora datamängder och maskininlärning. Forskningen bedrivs inom fyra teman:

-analys för beslutsstöd,
-analys för bildbehandling,
-maskininlärning och
-grundläggande och möjliggörande teknik.

Läs mer om BigData@BTH.

kontakt

andreas larsson

Docent Andreas Larsson
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Projektledare Lena Vogelius
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10

Eva-Lisa Ahnström

Projektrådgivare Eva-Lisa Ahnström
E-post: eva-lisa.ahnstrom@bth.se
Telefon 0455-385243