Samverkan med studenter

Samverkan med studenter

Allt fler företag, myndigheter och offentliga organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet. Att exempelvis låta en student göra sitt examensarbete ger nya insikter, reflektioner och värdefulla kontakter.

BTH hjälper till och förmedlar kontakten mellan dig och våra kvalificerade och kompetenta studenter. Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna med att låta en student göra jobbet.

Projektarbeten

I många av utbildningarna på BTH genomförs projektarbeten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant projektarbete, genomfört skarpt ute i arbetslivet, ger studenten en bild av vilka problem och frågeställningar man kan komma att möta i kommande yrkesutövning. Företaget i sin tur kan exempelvis få förslag till nya arbetssätt eller hjälp med vissa utredningsuppdrag.

Johan Strandberg Konsultchef på Contribe (2,30 min)

Johan berättar om hur det är att samverka med studenter från BTH i skarpa studentprojekt.

Intervju med Hillevi Hallberg student vid BTH (2 min) 
Volvo CE har under flera år deltagit som uppdragsgivare i samverkansprojekt mellan BTH och Stanford University. Hillevi Hallberg berättar mer om ett sådant projekt.

 

Intervju med Johan Lundahl projektledare vid Sigma och Frida Malm student vid BTH (3 min)

För oss är det väldigt viktigt med kontakt med blivande medarbetare. Det är hård konkurrens om BTH:s studenter. Att samarbeta med BTH är ett bra sätt för oss att lära känna studenterna, säger Johan Lundahl, projektledare vid Sigma IT Consulting i Karlskrona.

Intervju med Johan Sandberg, VD Hasslö båtvarv (1 min)

Det är faktiskt första gången som vi har
studenter i vår verksamhet. För oss har det
varit klockrent, säger Johan Sandberg.

Examensarbeten

Examensarbetet är det projekt som ska visa studentens färdigheter i att kunna tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem, föreslå lösningar och slutligen kommunicera arbetets resultat med omvärlden. En del studenter väljer att skriva sitt examensarbete i samarbete med företag eller organisationer.

Vi har många exempel på företag och organisationer som sett fördelarna med att låta en student göra examensarbetet hos sig. Att samverka med en student är både ett sätt att utveckla företaget eller organisationen samtidigt som studenten får möjlighet att komma ut och praktisera sina kunskaper. Studenten kan bidra med fräscha idéer och företaget eller organisationen får möjlighet att marknadsföra sig som en framtida arbetsgivare.

Examensarbeten och uppsatser ska ha en viss vetenskaplig nivå och kräver en dialog för att både uppdragsgivare och högskolan ska få sina synpunkter framförda och tillgodosedda.

Är du intresserad av att låta en student göra sitt examensarbete hos dig, kontakta gärna oss för mer information. Vi hjälper givetvis till med att förmedla kontakter mellan dig och våra studenter. Tänk på att det kan ta tid att hitta lämpliga studenter – det är därför bra att vara ute i god tid.

Rekrytering

Vi kan hjälpa dig att nå våra studenter på ett effektivt och enkelt sätt. BTH erbjuder kostnadsfri annonsering av jobb, sommarjobb, traineeplatser, praktik och extrajobb. Oavsett om din verksamhet har behov av att timanställa några dagar i veckan, om du har en tillsvidareanställning att erbjuda eller behöver hjälp under en begränsad period så finns det goda skäl till att kontakta BTH.

Ledarskapscafé på BTH

Ledarskapscafé på BTH (4 min)
Ledarskapscaféet på BTH är ett tydligt exempel på nära samverkan mellan studenter och näringsliv, där studenternas teori varvas med näringslivets praktiska erfarenheter om ledarskap.

Kontakt

andreas larsson

Docent Andreas Larsson
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Projektledare Lena Vogelius
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10