samverkan

Strategisk samverkan

Strategisk samverkan

BTH har mångårig erfarenhet och kunskap kring nära samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Målet med våra strategiska samarbetsavtal är att skapa långsiktiga samarbeten för utveckling, utbildning och forskning vid BTH samt att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften hos våra partner, studenter, forskare och lärare.

BTH har ett flertal strategiska samarbetspartner. Dessa inkluderar till exempel internationellt verksamma företag som Volvo, Ericsson, Telenor, NKT, Alfa Laval, SAAB Kockums; offentliga partner som Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Boverket, Marinen, Kustbevakningen, Trafikverket och Naturvårdsverket.

Även akademiska partner som till exempel KTH och Luleå tekniska universitet samt lärosätena inom Lärosäten Syd är strategiska partner. Lärosäten Syd är ett samarbete mellan lärosäten i södra Sverige; BTH, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp.

Att vara en samarbetspartner till BTH kan exempelvis handla om gemensamma forskningsprojekt, examensarbeten eller praktik.

Klicka på företagen nedan för att se exempel på vår samverkan med några av våra strategiska partner:

Arenor

BTH bedriver varje år ett hundratal samarbets- och forskningsprojekt. Det som utmärker forskningen vid BTH är att den är tillämpad, det vill säga att forskningen ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Dessutom genomför vi ofta våra forskningsprojekt i samverkan med omgivningen och alltid med ett tydligt fokus – att forskningen ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

När kompetenser från BTH, näringsliv och omgivande samhälle möts leder det ofta till att forskningsresultat snabbare kan komma samhället till nytta. BTH medverkar därför aktivt på ett antal arenor och samverkansplattformar tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle.

Arenor och samverkansplattformar

Blekinge Business Incubator
Blue Science Park
NetPort Science Park
Techtank
Småland-Blekinge-Halland
Media Evolution

Innovationskontor Syd

Innovationskontor Syd (IKS) är en samverkansplattform för Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola för att professionalisera nyttiggörandet av forskning och kunskapstillgångar vid medverkande lärosäten. Strategin för att göra detta är genom ett gränsöverskridande samarbete med gemensamma stöd, strukturer och kompetensutveckling.

IKS erbjuder stöd till studenter och forskare att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster som tillför ett värde i samhället. Det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för studentstöd med avseende på innovation och entreprenörskap.

Praktiskt innovationsstöd till studenter och forskare vid BTH erbjuds främst i form av individuell rådgivning och kontaktförmedling. Inom ramen för IKS tillhandahålls också patentrådgivning, nyhetsgranskningar och juridiskt stöd.

Kontakt

andreas larsson

Docent Andreas Larsson
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

 

Projektledare Lena Vogelius
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10