Ann Maudsley

Ann Maudsley

Kort biografi

Dr Ann Maudsley är forskare och universitetslektor i fysisk planering på Institutionen för fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola.

Ann har en fil.dr i arkitektur och stadsplanering, från The University of Melbourne, Australien. Ann disputerade 2016 med avhandlingen The Grid in History and Its Relevance to Transport Infrastructure Planning in the Present.

Anns forskning kretsar kring förhållandet mellan olika former av urban design och bosättningar och deras konsekvenser för framtida stadsbyggande. I sin forskning undersöker Ann bland annat visionära planer för arktiskt stadsbyggande och de faktorer som har påverkat planernas hållbarhet och motståndskraft.

Hennes akademiska, undervisande och professionella aktiviteter har ägt rum vid universitet, myndigheter och kulturella organisationer i Australien, Storbritannien och Sverige.

Ann kommer till BTH från statliga myndigheten, Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling och innan detta, ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design där Ann har jobbat inom forskning och innovation med fokus på arkitektur, design och samhällsbyggande, urban omställningskapacitet samt motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö.

Projekt och publikationer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×