Claes Jogréus

Claes Jogréus

Universitetslektor/docent

claes.jogreus@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J3605

0455-385405

Ladda ner:

CV

Kortfattad biografi

Jag disputerade 1991 i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingen hette ”Methods for analysis  of switching stochastic systems” och handlade om system som styrs av olika differentialekvationer (med stokastisk insignal) i olika områden. 1/7 1991 började jag som universitetslektor vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby och arbetade mycket tillsammans med Håkan Lennerstad för att bygga upp matematik- och statistikämnena. 1993 blev jag prefekt för den nybildade Institutionen för telekommunikation och matematik som fick en anabb utveckling under den dåtida IT-boomen. 1999 väntade en ny utmaning då jag istället blev prefekt för den nya Institutionen för hälso- och naturvetenskap då sjuksköterskeutbildningen skulle inkorporeras i den statliga högskolan. Jag har haft många uppdrag i styrelser och nämnder, bl.a. som ledamot och under flera år prodekanus (vice ordförande) i Grundutbildningsnämnden (GUN). Jag avgick som prefekt 2003 och ur GUN 2009. Under några år var jag programansvarig för Magisterprogrammet i matematisk modellering och simulering. Under 90- och 00-talen genomgick matematiken en stark expansion vid BTH då antalet matematiker ökade från 5 till ca 15, medan matematikkurserna expanderade från enbart kurser på A-nivå till ett komplett kurspaket med kurser upp till D-nivå.

De senaste åren har jag huvudsakligen ägnat mig åt forskning i medicinsk statistik, vilket resulterade i docentur under vt 2017.

Projekt och publikationer

Avslutade projekt
Motionens betydelse för överlevnaden hos äldre.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×