Claes Jogréus

Claes Jogréus

Universitetslektor/docent

claes.jogreus@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J3605

0455-385405

Ladda ner:

CV

Kortfattad biografi

Jag disputerade 1991 i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingen hette ”Methods for analysis  of switching stochastic systems” och handlade om system som styrs av olika differentialekvationer (med stokastisk insignal) i olika områden. 1/7 1991 började jag som universitetslektor vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby och arbetade mycket tillsammans med Håkan Lennerstad för att bygga upp matematik- och statistikämnena. 1993 blev jag prefekt för den nybildade Institutionen för telekommunikation och matematik som fick en anabb utveckling under den dåtida IT-boomen. 1999 väntade en ny utmaning då jag istället blev prefekt för den nya Institutionen för hälso- och naturvetenskap då sjuksköterskeutbildningen skulle inkorporeras i den statliga högskolan. Jag har haft många uppdrag i styrelser och nämnder, bl.a. som ledamot och under flera år prodekanus (vice ordförande) i Grundutbildningsnämnden (GUN). Jag avgick som prefekt 2003 och ur GUN 2009. Under några år var jag programansvarig för Magisterprogrammet i matematisk modellering och simulering. Under 90- och 00-talen genomgick matematiken en stark expansion vid BTH då antalet matematiker ökade från 5 till ca 15, medan matematikkurserna expanderade från enbart kurser på A-nivå till ett komplett kurspaket med kurser upp till D-nivå.

De senaste åren har jag huvudsakligen ägnat mig åt forskning i medicinsk statistik, vilket resulterade i docentur under vt 2017.

Projekt och publikationer

Avslutade projekt
Motionens betydelse för överlevnaden hos äldre.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×