Daniel Lännström

Daniel Lännström

Doktorand

daniel.lannstrom@bth.se

Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J3611

0455-385713

Om mig

Jag är doktorand i matematik med forskningsområde icke-kommutativ algebra och graderade ringar. Mer specifikt så undersöker jag en klass av ringar som kallas epsilon-starkt graderade ringar som introducerades av  Nystedt, Öinert och Pinedo (2016).