Eleonore Huang Vogel

Eleonore Huang Vogel

Doktorand

eleonore.huang.vogel@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2423

0455-385602

Forskningsintressen

 

 

Akademiskt entreprenörskap, entreprenöriella universitet och entreprenörskapsutbildning. Entreprenörskap och innovation – processer och policy.

Några av de frågor Eleonore Huang Vogel försöker besvara i sin forskning:

  • Skapar entreprenörskapsutbildningar framtida företagare?
    • Hur står sig dessa företag sett till överlevnad, tillväxt och prestation?
    • Vilken betydelse har olika industrier för dessa företag och vad särskiljer dem från varandra?
  • Vad betyder social interaktion och entreprenöriell kultur för företagande bland akademiker?

Bakgrund

Magisterexamen Innovation Management, Mälardalens högskola, 2006

Studier i entreprenörskap, University of Canterbury, Nya Zeeland, 2007

Projekt och publikationer