Emil Folino

Emil Folino

Förste universitetsadjunkt

emil.folino@bth.se

Institutionen för datavetenskap, Rum J3340

0455-385732

emilfolino.se

Ladda ner:

CV

Emil Folino

Jag undervisar på Institutionen för datavetenskap (DIDA) främst inom Webbprogrammerings programmet. Mina intressen finns främst inom snabba och tillförlitliga hemsidor gjorda med webbens inbyggda teknologier, såsom HTML, CSS och JavaScript. Jag forskar om min egen påverkan på studenters lärande.

Jag befordrades sommaren 2020 till BTH’s första Förste universitetsadjunkt, en förste universitetsadjunkt ska ”uppvisa mycket god undervisningsskicklighet, mycket goda kunskaper om studenters lärande, mycket god samverkan med studenter, kollegor och samhället samt goda bidrag till pedagogisk verksamhet.”.  Min pedagogiska portfölj finns tillgänglig för inspiration och motivation.

Under 2020-2023 har jag varit en del av Styrgruppen för distansundervisning vid BTH. Som resultat av vårt arbete skapades A Teacher’s Guide to Online Education och en samlingsplats för BTH’s Undervisning och Lärande.

Webbprogrammerings två-åriga distansprogram var inför hösten 2019 det program med flest förstahandssökande vid BTH. Inför 2020 var programmet det med flest sökande totalt drygt 1200 sökande till programmet. Totalt sökte knappt 3000 studenter sig till nån del av webbprogrammerings program och kurspaket.

Utbildad Civilingenjör i Medieteknik med en Master of Science i Datorteknik från Linköpings Universitet. Efter examen jobbade jag drygt fyra år inom industrin i två stycken mindre utvecklingsföretag främst inom webbutveckling.

Uppdrag vid BTH

2021-2022: Utveckling av 1-årigt meriteringsprogram till förste universitetsadjunkt
2020: Studierektor vid Institutionen för datavetenskap
2020-: Styrgrupp för distansutbildning på uppdrag av prorektor
2019-: Rekryteringskommite representant för institutionen
2018: Hörandegrupp rektorsrekrytering

Kursansvarig & Examinator

DV1506 Spelteknik för webben (Kurswebbplats) (Kursplan)

DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter (Kurswebbplats) (Kursplan)

DV1612 JavaScript-baserade webbramverk (Kurswebbplats) (Kursplan)

DV1615 Introduktion till molnteknologier (Kursplan)

PA1436 Teknisk webbdesign och användbarhet (Kurswebbplats) (Kursplan)

PA1438 Självständigt arbete i Webbprogrammering (Kurswebbplats) (Kursplan)

 

Tidigare kursansvar

DV1531 Programmering och problemlösning i Python

PA1442 Webbaserade ramverk 2

DV1466/DV1563 UNIX och Linux, en introduktion och översikt

 

Undervisar i följande kurser förutom ovannämnda:

DV1531 Programmering och problemlösning i Python

DV1606 Databasteknologier för webben

DV1605 Webbprogrammering och databaser

 

Handledning

Kandidat

Ahlström, F., & Karlsson, J. (2022). Utvecklarens förutsättningar för säkerställande av tillgänglig webb. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-23039

Fors, G., & Radhi, A. (2022). Security and performance impact of client-side token storage methods. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-23322

Kadi, Sabry (2021). Measuring Maintainability and latency of Node.js frameworks. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-22160

Johansson, Julia (2020). Performance and Ease of Use in 3D on the Web: Comparing Babylon.js with Three.js. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-20977

Persson, M. (2020). JavaScript DOM Manipulation Performance : Comparing Vanilla JavaScript and Leading JavaScript Front-end Frameworks. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19531

Djärv Karltorp, J., & Skoglund, E. (2020). Performance of Multi-threaded Web Applications using Web Workers in Client-side JavaScript. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19552

Sandberg, Emil. Creative Coding on the Web in p5.js : A Library Where JavaScript Meets Processing. 2019, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-17941

Huang, Simon. Load Time Optimization of JavaScript Web Applications. 2019, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-17931

Lifh, Oscar. Lidholm, Petrus. Recreating a Native Application in React Native : Feasibility of Using React Native With Bluetooth & Background Processing. 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16295

 

Högskoleexam

Aronsson, C. (2022). Användarvänlighet i utvecklarverktygen Django och Node JS : En jämförelse mellan utvecklingsverktygen Django och Node.js. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-23295

Nylin Blixter, R. (2020). GraphQL vs REST-API – En jämförelse. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19935

Norrman, C. (2020). Building a front-end framework with Web Components : A study about the next generation of front-end frameworks. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19674

Andersson, Magnus. Sökmotoroptimering med analysverktyg. 2018,  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16201

Gustafsson, Marcus. Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation? 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16203

 

Forskning

Under mina år som adjunkt vid BTH har jag gjort ett antal studier främst om den effekt jag har på studenters lärande i mina egna kurser. Se publikationslistan nedan.

Externa medel

Finansiering beviljad till distansutbildningsprojekt: https://distans.uhr.se/nyheter/135-miljoner-till-kvalitetshojning-i-distansutbildning/

Granskare

Education and Information Technologies

Den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 2023

Den 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 2022

Bedömningsgrupp

Lärarlärdom 2022 för interna medel.

 

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×