Emil Folino

Emil Folino

Universitetsadjunkt

emil.folino@bth.se

DIDA, Rum H415A

0455385732

emilfolino.se

Emil Folino

Jag undervisar på Institutionen för datavetenskap (DIDA) främst inom Webbprogrammerings programmet. Mina intressen finns främst inom snabba och tillförlitliga hemsidor gjorda med webbens inbyggda teknologier, såsom HTML, CSS och JavaScript.

Jag är utbildad Civilingenjör i Medieteknik med en Master of Science i Datorteknik från Linköpings Universitet. Efter examen jobbade jag drygt fyra år inom industrin i två stycken mindre utvecklingsföretag främst inom webbutveckling. Jag anställdes vid BTH hösten 2016 inom webbprogrammerings utbildningsklustret och undervisar i dag både våra campus studenter och studenter på våra tre distansutbildningar. Vårt två-åriga distansprogram var inför hösten 2019 det program med flest förstahandssökande vid BTH.

 

Kursansvarig & Examinator

DV1612 JavaScript-baserade webbramverk (Kursplan) (Kurswebbplats) (Kursvärderings-index för ursprungskursen PA1442 Webbaserade ramverk 2: 3.8)

DV1506 Spelteknik för webben (Kursplan) (Kursvärderings-index: 3.4)

DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter (Kursplan) (Kursvärderings-index: 3.69)

 

Tidigare kursansvar

DV1531 Programmering och problemlösning i Python (Kursvärderings-index: 3.5)

 

Undervisar i följande kurser förutom ovannämnda:

DV1531 Programmering och problemlösning i Python (Kursvärderings-index: 3.54)

PA1436 Teknisk webbdesign och användbarhet (Kursvärderings-index: 3.6)

DV1606 Databasteknologier för webben (Kursvärderings-index: 3.4)

DV1605 Webbprogrammering och databaser (Kursvärderings-index: 3.5)

 

Handledning

Lifh O, Lidholm P.: Recreating a Native Application in React Native : Feasibility of Using React Native With Bluetooth & Background Processing (2018). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16295

Andersson M.: Sökmotoroptimering med analysverktyg (2018).  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16201

Gustafsson M.: Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation? (2018) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16203

 

Projekt och publikationer

Snabba fakta