Emil Folino

Emil Folino

Förste universitetsadjunkt

Institutionen för datavetenskap, Rum J3340

0455-385732

emilfolino.se

Ladda ner:

CV

Emil Folino

Jag undervisar på Institutionen för datavetenskap (DIDA) främst inom Webbprogrammerings programmet. Mina intressen finns främst inom snabba och tillförlitliga hemsidor gjorda med webbens inbyggda teknologier, såsom HTML, CSS och JavaScript. Jag forskar om min egen påverkan på studenters lärande.

Jag är utbildad Civilingenjör i Medieteknik med en Master of Science i Datorteknik från Linköpings Universitet. Efter examen jobbade jag drygt fyra år inom industrin i två stycken mindre utvecklingsföretag främst inom webbutveckling. Jag anställdes vid BTH hösten 2016 inom webbprogrammerings utbildningsklustret och undervisar i dag både våra campus studenter och studenter på våra tre distansutbildningar. Vårt två-åriga distansprogram var inför hösten 2019 det program med flest förstahandssökande vid BTH.

 

Kursansvarig & Examinator

DV1612 JavaScript-baserade webbramverk (Kursplan) (Kurswebbplats) (Kursvärderings-index för ursprungskursen PA1442 Webbaserade ramverk 2: 3.8)

DV1506 Spelteknik för webben (Kursplan) (Kursvärderings-index 2018: 3.4, Kursvärderings-index 2019: 3.9)

DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter (Kursplan) (Kursvärderings-index 2018: 3.69, Kursvärderings-index 2019: 3.8, Kursvärderings-index 2020: 3.7)

PA1438 Självständigt arbete i Webbprogrammering (Kursvärderings-index 2020: 3.4)

DV1466/DV1563 UNIX och Linux, en introduktion och översikt (Kursvärderings-index 2019: 4.0)

 

Tidigare kursansvar

DV1531 Programmering och problemlösning i Python (Kursvärderings-index: 3.5)

PA1442 Webbaserade ramverk 2 (Kursvärderings-index: 3.8)

 

Undervisar i följande kurser förutom ovannämnda:

DV1531 Programmering och problemlösning i Python (Kursvärderings-index: 3.54)

PA1436 Teknisk webbdesign och användbarhet (Kursvärderings-index: 3.6)

DV1606 Databasteknologier för webben (Kursvärderings-index: 3.4)

DV1605 Webbprogrammering och databaser (Kursvärderings-index: 3.5)

 

Handledning

Kandidat

Persson, M. (2020). JavaScript DOM Manipulation Performance : Comparing Vanilla JavaScript and Leading JavaScript Front-end Frameworks. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19531

Djärv Karltorp, J., & Skoglund, E. (2020). Performance of Multi-threaded Web Applications using Web Workers in Client-side JavaScript. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19552

Sandberg, Emil. Creative Coding on the Web in p5.js : A Library Where JavaScript Meets Processing. 2019, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-17941

Huang, Simon. Load Time Optimization of JavaScript Web Applications. 2019, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-17931

Lifh, Oscar. Lidholm, Petrus. Recreating a Native Application in React Native : Feasibility of Using React Native With Bluetooth & Background Processing. 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16295

 

Högskoleexam

Nylin Blixter, R. (2020). GraphQL vs REST-API – En jämförelse. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19935

Norrman, C. (2020). Building a front-end framework with Web Components : A study about the next generation of front-end frameworks. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19674

Andersson, Magnus. Sökmotoroptimering med analysverktyg. 2018,  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16201

Gustafsson, Marcus. Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation? 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16203

 

Projekt och publikationer

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×