Eva-Lotta Runesson

Eva-Lotta Runesson

Institutionskoordinator

Institutionen för datavetenskap, Rum J3110

0455-385651

Download:

Pressbild

På BTH är jag anställd som institutionskoordinator på Institutionen för datavetenskap (DIDA) där jag arbetar 30 %, övrig tid är fördelad mellan 20% studier, 25 % adm. inom BigData@bth samt att 25% av min tid går till fackligt arbete inom SACO och SULF.

I det fackliga arbetet företräder jag mina kollegor, vidare sitter jag bl.a. med i olika förhandlingar och samverkansorgan på BTH samt företräder enskilda medlemmar i olika ärenden.

Under vårterminen 2017 fick jag förtroendet att vara vice ordförande i vår SACO förening samt att från februari 2018 fick jag ytterligare förtroende och blev vald till ordförande i SULFs lokala förening här på BTH.   Under hösten 2018 blev jag nominerad till SULFs förbundstyrelse och från och med November 2018 är jag numera invald som förste suppleant under en 3-årsperiod.

Sedan hösten 2017 har jag studerat på halvtid på LNU, ämnet är ledarskap och organisation vilket jag har nytta av i mitt dagliga arbete här på BTH.

Projects & Publications