Fredrik Söderqvist

Fredrik Söderqvist

Industridoktorand

Institutionen för industriell ekonomi

Doktorand

Jag är industridoktorand på institutionen för industriell vid Blekinge tekniska högskola och Entreprenörskapsforum, samt samhällsekonomisk utredare på fackförbundet Unionen. Jag har en kandidatexamen i nationalekonomi från Politices kandidatprogrammet i Linköping, samt en masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet.

Mina forskningsintressen rör främst arbetsmarknaden från mobilitet-, resiliens- och entreprenörskapsperspektiv.