Jimmie Andersén

Jimmie Andersén

Universitetsadjunkt

jimmie.andersen@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C425B

0455-385326

Universitetsadjunkt i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, teknisk doktor i fysisk planering sedan 2020. Jimmies forskning handlar om policyut­vecklingen inom den strategiska fysiska planeringen som en följd av politiska föränd­ringar. Metodmässigt har han erfarenhet av att bedriva forskning baserad på dokument­studier, analys av planerings- och strategidokument samt diskursanalys.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker
Avslutade projekt
Ett politiskt bygge - Översiktsplaneringens innehållsmässiga utveckling
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×