Biografi

Dr. Mikael Johnsson disputerade vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) år 2016 i Maskinteknik med specialområdet innovationsteknik. Den tillämpade forskningen har bedrivits inom innovationsledningsområdet i nära samarbete med flera industriella partners. Särskilt fokus på forskningen var att utveckla förståelse och praktiska metoder för att bilda och stödja innovationsteam, samt kartlägga faktorer som påverkar och möjliggör deras arbete i en organisatorisk kontext.

Idag är Mikael postdoktor med forskningsfokus på att utveckla kunskap och metoder för att underlätta implementeringen av innovationsteam som en del av den ordinarie verksamheten hos en organisation. Som en del av arbetet undervisar även Mikael i tillverkningsanpassad konstruktion som ingår i Civilingenjörsprogrammet.

Innan Mikael kom till BTH jobbade han som innovationsledare och rådgivare åt åtskilliga företag och privatpersoner genom främst Munktell Science Park och ALMI Företagspartner under nästan 10år där han deltog i både nationella och internationella projekt. Förutom detta är Mikael även en praktiker, med flera patent och produkter på marknaden.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Modelldriven beslutsstöd
Avslutade projekt
InnovationsKraft
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×