Lena Brandt Gustafsson

Lena Brandt Gustafsson

Institutionskoordinator

lena.brandt.gustafsson@bth.se

Institutionen för maskinteknik och Institutionen för matematik och naturvetenskap, Rum J3532

0455-385709

Projekt och publikationer