Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass

Universitetslektor

lina.berglund-snodgrass@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C510

0455-385329

Kort bio

Lina Berglund Snodgrass är forskare och universitetslektor i fysisk planering på Institutionen för fysisk planering, BTH. Hon är Tekn. Dr. i fysisk planering och M.Sc. landskapsarkitekt. Hennes forskningsintressen handlar om planeringens idéer och kunskapssyner och organisationsformer. Lina disputerade 2016 på avhandlingen ”Demanding Certainty. A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety” i vilken hon undersöker antagande om offentligt liv i den svenska trygghetsplaneringen samt vilka antagande om kunskap som möjliggör att planeringen framstår som rätt eller god.

Lina är medverkande forskare i olika forskningsprojektet, finansierat av bl.a. FORMAS, FORTE, Energimyndigheten och K2: Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Lina är också biträdande handledare i det europeiska forskningsprogrammet UrbanHist under ledning av professor Abdellah Abarkan.

Lina var nationell suppleant i CoRep Aesop 2016-2018 och medlem i kommittén som organiserade Aesops årliga kongress i Göteborg 2018, och var särskilt ansvarig för organisering av doktorandworkshopen. Hon har ett förflutet som praktiserande landskapsarkitekt i London, UK, där hon bl.a. arbetade med gestaltning, projektering och strategisk utveckling av skolor inom ramen för ’Building Schools for the Future programme’ (BSF).

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×