Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass

Universitetslektor

lina.berglund-snodgrass@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C505

0455-385329

Kort bio

Lina Berglund Snodgrass är universitetslektor i fysisk planering på Institutionen för fysisk planering, BTH. Hon är Tekn. Dr. i fysisk planering och M.Sc. landskapsarkitekt. Hon är programansvarig för det internationella magisterprogrammet i fysisk planering (60hp). Hennes forskningsintressen handlar om politiska och kulturella dimensioner av planering. Lina disputerade 2016 på avhandlingen ”Demanding Certainty. A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety” i vilken hon undersöker antagande om offentligt liv i den svenska trygghetsplaneringen samt vilka antagande om kunskap som möjliggör att planeringen framstår som rätt eller god. Lina är just nu engagerad i ett Forte forskningsprojekt tillsammans med professor Catharina Nord som undersöker relationen arkitektur och omsorgspraktiker med trygghetsboende som empiriskt exempel. Lina är också biträdande handledare i det europeiska forskningsprogrammet UrbanHist under ledning av professor Abdellah Abarkan.

Lina är nationell suppleant i CoRep Aesop 2016-2018 och medlem i kommittén som organiserar Aesops årliga kongress i Göteborg 2018, och är särskilt ansvarig för organisering av doktorandworkshopen. Hon har ett förflutet som praktiserande landskapsarkitekt i London, UK, där hon bl.a. arbetade med gestaltning, projektering och strategisk utveckling av skolor inom ramen för Building Schools for the Future programme (BSF).

 

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Det arkitektoniska rummets betydelse för relationell omsorg för äldre med stora omsorgsbehov. Projektet leds av professor Catharina Nord. Finansierat av Forte.