Lina Berglund-Snodgrass

Lina Berglund-Snodgrass

Universitetslektor

lina.berglund-snodgrass@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C505

0455-385329

Kort bio

Lina Berglund Snodgrass är forskare och universitetslektor i fysisk planering på Institutionen för fysisk planering, BTH. Hon är Tekn. Dr. i fysisk planering och M.Sc. landskapsarkitekt. Hennes forskningsintressen handlar om planeringens idéer och kunskapssyner och organisationsformer. Lina disputerade 2016 på avhandlingen ”Demanding Certainty. A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety” i vilken hon undersöker antagande om offentligt liv i den svenska trygghetsplaneringen samt vilka antagande om kunskap som möjliggör att planeringen framstår som rätt eller god.

Lina är medverkande forskare i olika forskningsprojektet, finansierat av bl.a. FORMAS, FORTE, Energimyndigheten och K2: Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Lina är också biträdande handledare i det europeiska forskningsprogrammet UrbanHist under ledning av professor Abdellah Abarkan.

Lina var nationell suppleant i CoRep Aesop 2016-2018 och medlem i kommittén som organiserade Aesops årliga kongress i Göteborg 2018, och var särskilt ansvarig för organisering av doktorandworkshopen. Hon har ett förflutet som praktiserande landskapsarkitekt i London, UK, där hon bl.a. arbetade med gestaltning, projektering och strategisk utveckling av skolor inom ramen för ’Building Schools for the Future programme’ (BSF).