Martin Magnevall

Martin Magnevall

Universitetslektor

martin.magnevall@bth.se

Institutionen för maskinteknik, Rum J3425

0455-385531

Ladda ner:

CV

Martin är född i Karlskrona och avslutade sina masterstudier i strukturmekanik på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 2004. Därefter följde doktorandutbildning på BTH samt tid som industridoktorand på AB Sandvik Coromant vilket ledde till en doktorsexamen i maskinteknik 2011. Avhandlingens tema var simulering, identifiering samt experimentell mätning av icke-linjära mekaniska system. Efter avslutade studier arbetade han inom Sandvik Coromant som forskningsingenjör, expert samt forskningschef fram till 2019. Arbetet på Sandvik Coromant innefattade modellering, simulering och experimentell testning av mekaniska system med fokus mot vibrationer vid spånskärande bearbetning. Detta ledde bland annat till ett innovationspris 2013 för arbete med optimering av differentialdelade fräsverktyg samt 2017 pris som Sandvik Coromant Global Top Achiever. Parallellt innehade han 2016 – 2019 en position som adjungerad lektor i industriell produktion på Högskolan Väst, ansvarig för industrisamarbeten och forskning inom bearbetningsdynamik. 2018 började Martin även en anställning vid BTH som universitetslektor vid avdelningen för maskinteknik. I egenskap av föreläsare har han utvecklat och arrangerat kurser på master och doktorandnivå, både inom industrin men även på BTH och Högskolan Väst. I rollen som föreläsare ingår också industrisamarbeten som innefattat föreläsningsuppdrag för exempelvis Ferrari F1 och Boeing.

Sedan 2019 arbetar Martin heltid på avdelningen för maskinteknik vid BTH som universitetslektor och undervisar bland annat kurser i tillverkningsteknik och experimentell dynamik.

Martin har ett stort intresse samt både akademisk och industriell erfarenhet av forskning inom experimentell mätning, modellering och simulering av mekaniska system, optimering, skärande bearbetning, dynamik samt bearbetningsdynamik.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×