Martin Svensson

Martin Svensson

Universitetslektor/docent

martin.svensson@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2412

0455-385354

.

Martin Svensson är lektor i industriell ekonomi. Han har en kandidatexamen i psykologi (kognitiv), en licentiatexamen i elektroniska informationssystem men har disputerat i industriell ekonomi och management. Kärnan i hans forskning rör hur teknik och digitalisering påverkar beslutsfattande, entreprenörskap och organisering. Ett sådant intresse har genererat studier som behandlar; kognitiva bias i entreprenörskap, sammansättningen av innovativa team, organisation och funktionalitet av ”blåljusorganisationer” samt krishantering i multinationella företag. För närvarande arbetar han i det KKS-finansierade projektet (2013-2018) om modelldriven utveckling och beslutsstöd samt i ett projekt om hur svensk polis kan utveckla och använda ett digitaliserat beslutsstödssystem för kartläggning och brottsprevention av entreprenöriella beteenden bland kriminella.

 

Projekt och publikationer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×