Martin Svensson

Martin Svensson

Universitetslektor/docent/Proprefekt

martin.svensson@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2412

0455-385354

.

Martin Svensson är lektor i industriell ekonomi. Han har en kandidatexamen i psykologi (kognitiv), en licentiatexamen i elektroniska informationssystem, men har också disputerat i industriell ekonomi och management. Kärnan i hans forskning rör hur teknik och digitalisering påverkar och påverkas av beslutsfattande, entreprenörskap och organisering. Forskningen har genererat studier som behandlar; kognitiva bias i entreprenörskap, sammansättningen av innovativa team, organisation och funktionalitet av ”blåljusorganisationer” samt krishantering i multinationella företag. Martin har tidigare arbetat  i det KKS-finansierade projektet (2013-2018) om modelldriven utveckling och beslutsstöd, i ett projekt om hur svensk polis kan utveckla och använda ett digitaliserat beslutsstödssystem för kartläggning och brottsprevention av entreprenöriella beteenden bland kriminella. För närvarande studeras beslutsfattandeprocesser i samband med tågförseningar i projektet ANAKINhttps://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/industriell-ekonomi-och-management/anakin-automatiserad-analys-klassificering-av-forseningsorsaker-i-jarnvagssystemet/ (finansierat av Trafikverket).

 

Projekt och publikationer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×