Martin Svensson

Martin Svensson

Universitetslektor

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2412

0455-385354

.

Martin Svensson är lektor i industriell ekonomi. Han har en kandidatexamen i psykologi (kognitiv), en licentiatexamen i elektroniska informationssystem men har disputerat i industriell ekonomi och management. Kärnan i hans forskning rör hur teknik och digitalisering påverkar beslutsfattande, entreprenörskap och organisering. Ett sådant intresse har genererat studier som behandlar; kognitiva bias i entreprenörskap, sammansättningen av innovativa team, organisation och funktionalitet av ”blåljusorganisationer” samt krishantering i multinationella företag. För närvarande arbetar han i det KKS-finansierade projektet (2013-2018) om modelldriven utveckling och beslutsstöd samt i ett projekt om hur svensk polis kan utveckla och använda ett digitaliserat beslutsstödssystem för kartläggning och brottsprevention av entreprenöriella beteenden bland kriminella.

 

Projects & Publications