Mikael  Keskitalo

Mikael Keskitalo

Universitetsadjunkt

mikael.keskitalo@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi

https://www.bth.se/staff/mikael-keskitalo-mit/

Mikael Keskitalo

Universitetsadjunkt

mikael.keskitalo@bth.se

TIEK: Rum: J2425

Presentation

Finansiell företagsekonomi bygger både på teori och praktik.  När jag under min karriär som rådgivare erbjöd lösningar till företag gick jag ofta tillbaka till teorin för att söka vägledning bl.a när jag ställdes inför utmaningen att förklara för en finansdirektör med personal vid ett globalt företag; – hur kan man värdera (volatilitet på) en real option då den inte handlas på en marknad?

Jag kan således lära Dig att omsätta finansiell teori i praktisk kunskap.  Detta inkluderar att lära Dig hur företag använder kapitalmarknad; kredit, aktie och derivat för att nå framgång och hur ex; Miller & Modigliani, Portföljvalsteori, CAPM, Effektiv Marknad och Beteendefinans (begränsad rationalitet) ligger till grund för värdering och finansiering. Detta oavsett om Du avser utveckla affärsplan som entreprenör, beräkna rörelsekapitalbehov, värdera tillverkningsföretag (Kassaflöde) eller forskningsfas i läkemedelsföretag (real option) till att beakta optimal kapitalstruktur i globalt företag.

Jag erbjuder Dig även att kritiskt granska forskningsartiklar. När jag läste finansiering vid Erasmus Universitet (och JP Morgan introducerade: Value-at-Risk) studerade vi bl.a den optimala kapitalstrukturen (Modigliani and Miller, 1958) en forskning som hela tiden utvecklas t.ex. Fama and French (2005:581) ”it is probably time to stop running empirical horse races between – the trade-off and the pecking order – as stand-alone stories for capital structures. Perhaps it is best to regard the two models as stable mates with each having elements of truth that help explain some aspects of financing decisions”.   

Min målsättning är att erbjuda Dig en uppdaterad finansiell verktygslåda som Du kan använda oavsett vilka utmanande arbetsuppgifter Du möter i näringslivet.  Detta för att Du ska vara rustad att optimera Din karriär och ”ditt” företags förutsättningar att skapa ekonomisk tillväxt.

Jag började min resa med att läsa universitetsutbildning till sjukskötare (Örebro Universitet) och tjänst med ansvar för postoperativ (IMA) vård av Thorax (hjärta & lungor) vid Universitetssjukhuset Örebro, innan jag sadlade om till finansiell företagsekonomi. Efter examen Ekonomie Magister (Örebro Universitet) grundat på Master Uppsats i finansiering (Erasmus Universitet) erhöll jag tjänst som rådgivare vid PwC Corporate Finance (Stockholm) vilket resulterade i en internationell karriär.  Jag ser fram emot att stötta Dig att utvecklas som människa och som expert i finansiell företagsekonomi.

Hjärtligt välkommen att delta på min undervisning inom finansiell företagsekonomi.

Mikael Keskitalo

Projekt och publikationer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×