Shahiduzzaman Quoreshi

Shahiduzzaman Quoreshi

Biträdande professor

shahiduzzaman.quoreshi@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2409

0455-385638

Biografi

Quoreshi försvarar sin doktors avhandling i Ekonometri med titeln ”Time Series Modeling av High Frequency Stock Transaction Data” och Fil.lic. avhandling i nationalekonomi-ekonometri på Umeå universitet. Han har också varit en gästforskare vid University of California, Berkeley under sin Ph.D. program. Han erhåller Ekonomie kandidatexamen och magisterexamen i nationalekonomi och Filosofie kandidatexamen i statistik från Stockholms universitet. Efter disputation arbetar han med frågor relaterade till innovation och entreprenörskap på Tillväxtanalys. Han har också arbetat som universitetslektor i nationalekonomi på Universitetet i Bergen där han undervisar internationell handel och försäkringsekonomi. Han har också jobbat som prognosmakare på Konjunkturinstitutet. År 2013 börjar han på BTH som universitetslektor i Industriell ekonomi. Han blir docent i industriell ekonomi 2015. Hans forskning sträcker sig över ett brett område inom nationalekonomi med kvantitativ metod som gemensam nämnare. Han har erfarenhet av att undervisa ett spektrum av kurser inom nationalekonomi, ekonomi, ekonometri, statistik och matematik. Han har publicerat i internationellt ansedda tidskrifter inom ekonometri, finansiell ekonomi, offentlig ekonomi och entreprenörskap.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×