Ulrica Skagert

Ulrica Skagert

Kvalitetssamordnare

ulrica.skagert@bth.se

Enheten för utbildningsutveckling , Rum J4223

0455-385554

Projekt och publikationer