ingenjörsutbildningar

Volvo CE

Samarbete med Volvo Construction Equipment (VCE)

BTH har sedan ett flertal år ett nära samarbete med Volvo CE. Inom forskningsprofilen ”Modelldriven utveckling och beslutstöd” drivs ett omfattande arbete under sex år (2013-2019) med en total budget på 110 MSEK. KK-stiftelsen (KKS) står för en tredjedel av kostnaden och BTH tillsammans med medverkande företag för resten.

Forskningsmiljön syftar till att stärka den svenska industrins konkurrenskraft både inom och utanför Sverige genom att utveckla framtidens innovativa produkter. Fokus är modellbaserat beslutsstöd för framtagning av hållbara produkttjänstelösningar.

Övriga deltagande företag är Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Tetra Pak Packaging Solutions AB och GKN Aerospace Engine Systems.

VCE har under flera år deltagit som uppdragsgivare i samverkansprojekt mellan BTH och Stanford University, där studentteam från BTH och Stanford arbetar nära experter från VCE med att ta fram hållbara koncept för framtida produkt- och tjänsteinnovationer.

Läs mer om samarbetet

Kontakt

Kontaktperson Volvo

Jenny Elfsberg

jenny.elfsberg@volvo.com

Kontaktperson BTH

Tobias Larsson

tobias.larsson@bth.se