Studentportalen

BTH:s Studentportal

I BTH:s studentportal kan du som student:

 • Anmäla dig till tentamen på campus
 • Anmäla dig till tentamen på annan ort
 • Se preliminära datum för tentamen
 • Begära en digital tentamenskopia
 • Ansöka om examensbevis/kursbevis
 • Ansöka om anstånd med studiestart
 • Antagning till senare del av utbildningsprogram
 • Studieuppehåll
 • Studieavbrott
 • Omregistrera dig på kurs
 • Se tillgodoräknande av tidigare studier
 • Se tillgodoräknande av internationella studier
 • Ladok registerutskrift
 • Ladokintyg