Inbjudan och anmälan

From Theory to Practice

BTH Byggnad

 

 

 

 

 

 

 

BTH hälsar välkommen till Swednets årskonferens 2017 i samarbete med ITHU. BTH är en profilerad forskande och undervisande högskola som fokuserar med hjälp av tre perspektiv: innovation, hållbarhet och in-real-life. Perspektivet in-real-life kan definieras som kunskap i praktiken och tillämpad kunskap. I BTH:s strategiska plan lyfter vi särskilt fram främjandet av förmågan att kombinera teori och tillämpning både hos studenter och personal. Samtidigt som vi värnar det praktiska och det tillämpade vilar vi på vetenskaplig grund och genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Teoribildning har alltid varit en bärande del i den vetenskapliga utvecklingen, men visst kan vetenskapen ibland ”förlora” sig i teori samtidigt som vi i det dagliga arbetet som pedagogiska utvecklare eller IKT-pedagoger söker teoretiska ramverk för att förstå praktiken. Konferensens huvudtema är ”From Theory to Practice” och huvudtalare professor emeritus Vernon Trafford citerar Kurt Lewin när han beskriver sin strategi för utveckling: ”There is nothing so practical as a good theory.” Frågorna Professor Trafford ställer sig är: Så hur ska vi förstå förhållandet mellan teori och praktik? Hur utvecklar man en teori som fungerar i praktiken?

Call for papers
Vi välkomnar bidrag om projekt som är under utveckling, som är pågående eller avslutade, inom temat eller inom ramen för pedagogisk utveckling eller samverkan för pedagogisk utveckling. Skicka in abstract (200-300 ord) eller länk till en presentationsvideo (3-4 min) senast 10 april, 2017, till usk@bth.se. Namnge abstractet i ämnesfältet med författarnamn, titel på presentationen och Swednets årskonferens 2017. Vi välkomnar presentationer både på svenska och engelska.

Temaförslag – World café
Kopplat till konferensens huvudtema kommer ett World café att hållas under torsdag eftermiddag. Olika diskussionsgrupper formeras kring varje tema under ledning av en moderator. Efter avslutade stafettdialoger presenteras gruppernas arbete för kollegiet. Tanken med denna gemensamma aktivitet är att ge konferensdeltagarna tillfälle att lära känna andra deltagare samt att i små grupper samtala kring olika teman och samverkan mellan våra nätverk. Förslag på teman kan lämnas via Tricider fram till 10 april här.

Anmälan & betalning
Anmäl dig till konferensen här. Konferensavgiften är 2000 kr. Betalningsform väljs i samband med anmälan (se ovan) och informationen återfinns även där. Ni kan välja mellan BG och faktura.

Betalning via bankgiro:
Sätt in 2000 kr på BG 5045-9965. Märk insättningen med namn och konferensreferens ”Swednet/ITHU2017.”
Betalning via faktura:
Informationen om lärosäte, namn, referens (kostnadsställe)  och adress måste anges.

Boende & resa
Vi rekommenderar Scandic Karlskrona vid Fisktorget som ligger nära olika konferensaktiviteter. Vid Skeppsbrokajen hittar ni Clarion Collection Hotel som också är ett bra boendealternativ i nära anslutning till tågstationen och flygbussen. Goda flygförbindelser finns från både Arlanda och Bromma till Ronneby med SAS och Flyg BRA. Flygbussen från Ronneby till Karlskrona tar ca 25 minuter. Till Clarion Collection Hotel tar promenaden från tågstationen knappt 5 minuter och till Scandic tar det ca 10 minuter. BTH:s huvudcampus, Campus Gräsvik, ligger norr om stadskärnan, som ligger på Trossö. För er som önskar promenera till Campus Gräsvik så tar det ca 30 minuter i anspråk, annars går busslinjerna 1 och 7 förbi campus.