Inbjudan och anmälan

From Theory to Practice

BTH Byggnad

 

 

 

 

 

 

 

BTH hälsar välkommen till Swednets årskonferens 2017 i samarbete med ITHU. BTH är en profilerad forskande och undervisande högskola som fokuserar med hjälp av tre perspektiv: innovation, hållbarhet och in-real-life. Perspektivet in-real-life kan definieras som kunskap i praktiken och tillämpad kunskap. I BTH:s strategiska plan lyfter vi särskilt fram främjandet av förmågan att kombinera teori och tillämpning både hos studenter och personal. Samtidigt som vi värnar det praktiska och det tillämpade vilar vi på vetenskaplig grund och genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Teoribildning har alltid varit en bärande del i den vetenskapliga utvecklingen, men visst kan vetenskapen ibland ”förlora” sig i teori samtidigt som vi i det dagliga arbetet som pedagogiska utvecklare eller IKT-pedagoger söker teoretiska ramverk för att förstå praktiken. Konferensens huvudtema är ”From Theory to Practice” och keynote professor emeritus Vernon Trafford citerar Kurt Lewin när han beskriver sin strategi för utveckling: ”There is nothing so practical as a good theory.” Frågorna Professor Trafford ställer sig är: Så hur ska vi förstå förhållandet mellan teori och praktik? Hur utvecklar man en teori som fungerar i praktiken? Konferensens andra huvudtalare, Katarina Winka, kommer att presentera sin rapport över pedagogisk meritering vid svenska lärosäten. Båda huvudtalarnas sessioner spelas in. Inspelningarna läggs ut på Swednets hemsida: www.swednetwork.se (under Konferenser och Resurser).

Call for papers
Anmälan är nu stängd.

World café
World café hålls under torsdag eftermiddag. Olika diskussionsgrupper formeras runt följande teman: digitalisering, strategiska partner, aktiv studentmedverkan samt jämställdhet, demokrati & hållbar utveckling. Efter avslutade diskussioner presenteras gruppernas arbete inför kollegiet. Arbetet ska utgöra grund för fortsatt utvecklingsarbete inom dessa områden. Övergripande moderatorer: Markus Schneider & Maria Hedberg. Gruppmoderatorer finns vid varje bord.

Anmälan & betalning
Anmälan till konferensen är nu stängd. För er som har anmält er men ännu inte betalat så är konferensavgiften 2000 kr. Ni kan välja mellan BG och faktura.

Betalning via bankgiro:
Sätt in 2000 kr på BG 5045-9965. Märk insättningen med namn och konferensreferens ”Swednet/ITHU2017.”
Betalning via faktura:
Informationen om lärosäte, namn, referens (kostnadsställe)  och adress måste anges.

Boende & resa

Vi rekommenderar Scandic Karlskrona vid Fisktorget som ligger nära olika konferensaktiviteter. Uppför backen in mot centrum finner ni också First hotel JA. Vid Skeppsbrokajen hittar ni Clarion Collection Hotel som också är ett bra boendealternativ i nära anslutning till tågstationen och flygbussen. Goda flygförbindelser finns från både Arlanda och Bromma till Ronneby med SAS och Flyg BRA. Flygbussen från Ronneby till Karlskrona tar ca 25 minuter. Till Clarion Collection Hotel tar promenaden från tågstationen knappt 5 minuter och till Scandic tar det ca 10 minuter.


Hitta till campus!
BTH:s huvudcampus, Campus Gräsvik, ligger norr om stadskärnan, som ligger på Trossö. För er som önskar promenera till Campus Gräsvik så tar det ca 30 minuter i anspråk. Följ vattenlinjen norrut förbi Pantarholmen. Om du hellre vill ta bussen så väljer du busslinje nr 1 som går var sjunde minut från Kungsplan (vid Hoglands park) och varje kvart från Chapmansplan (utanför Scandic).