Kurser vårtermin 2017

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
Ej sökbar 3D-programmering lll 7,5 hp Campus VT-17
Ej sökbar Användbarhet och interaktionsdesign 7,5 hp Campus VT-17
Ej sökbar Forskningsmetodik i spel- och programvaruteknik 7,5 hp Campus VT-17
Startar ej Tillämpad ljudteknik 7,5 hp Campus VT-17
Elektroteknik
Ej sökbar Analys och modellering 2, elektrotekniska system 3 hp Distans VT-17
Ej sökbar Analys och modellering 2, smarta hem & hälsosystem 3 hp Distans VT-17
Ej sökbar Analys och modellering av dynamiska egenskaper hos mekaniska system 2 3 hp Distans VT-17
Ej sökbar App-utveckling med bildtillämpningar 15 hp Distans SOM17
Ej sökbar App-utveckling med ljudtillämpningar - från m-fil till app 15 hp Distans SOM17
Ej sökbar Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp Distans SOM17
Ej sökbar Mätteknik och sensorer för elektrotekniska system 3 hp Distans VT-17
Ej sökbar Mätteknik och sensorer för mekaniska system 3 hp Distans VT-17
Ej sökbar Mätteknik och sensorer för smarta hem & hälsosystem 3 hp Distans VT-17
Ej sökbar Reglerteknik 6 hp Campus VT-17
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans VT-17
Industriell ekonomi och organisation
Ej sökbar Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-17
Maskinteknik
Ej sökbar Grundläggande hållfasthetslära för tekniker 7,5 hp Distans VT-17
Ej sökbar Grundläggande maskinelement för tekniker 7,5 hp Distans VT-17
Ej sökbar Kvalitetsutveckling 7,5 hp Distans VT-17
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp Distans VT-17
Ej sökbar Tillverkningsmetoder 7,5 hp Distans VT-17
Matematik
Ej sökbar Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-17
Ej sökbar Matematisk statistik 7,5 hp Campus VT-17
Ej sökbar Numerisk analys 6 hp Campus VT-17
Ej sökbar Transformteori 6 hp Campus VT-17
Matematisk statistik
Ej sökbar Statistisk metodik 6 hp Campus VT-17
Medieteknik
Ej sökbar Startup camp - idé och konceptutveckling för digitala medier 15 hp Campus SOM17
Startar ej Startup Camp 2 - get it done 15 hp Campus SOM17
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Ej sökbar Introduktion till strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-17
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp Campus VT-17
Vårdvetenskap
Ej sökbar e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-17