Kurser vårtermin 2018

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
Ej sökbar Introduktion till Cloud Computing 7,5 hp Distans VT-18
Ej sökbar Maskininlärning 3 hp Distans VT-18
Elektroteknik
Ej sökbar Analys och modellering 2, elektrotekniska system 3 hp Distans VT-18
Ej sökbar Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp Distans SOM18
Ej sökbar Diagnos 1, elektrotekniska system 3 hp Distans VT-18
Ej sökbar Diagnos 1, smarta hem och hälsosystem 3 hp Distans VT-18
Ej sökbar Diagnos 1, tekniska system inom maskinteknik 3 hp Distans VT-18
Ej sökbar Mätteknik och sensorer för elektrotekniska system 3 hp Distans VT-18
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans VT-18
Ej sökbar Trådlös kommunikation 3 hp Distans VT-18
Industriell ekonomi och organisation
Ej sökbar Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-18
Matematik
Ej sökbar Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-18
Medieteknik
Ej sökbar Idé- och konceptutveckling för entreprenörskap 15 hp Campus SOM18
Omvårdnad
Ej sökbar e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-18
Programvaruteknik
Ej sökbar Evidensbaserad processförbättring 7,5 hp Distans VT-18
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Ej sökbar Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-18
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp Campus VT-18