Kurser vårtermin 2018

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
Ej sökbar Introduktion till Cloud Computing 7,5 hp Distans VT-18
Ej sökbar Maskininlärning 3 hp Distans VT-18
Elektroteknik
BTH-G5612 Analys och modellering 2, elektrotekniska system 3 hp Distans VT-18
BTH-S5530 Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp Distans SOM18
BTH-G5613 Diagnos 1, elektrotekniska system 3 hp Distans VT-18
BTH-G5615 Diagnos 1, smarta hem och hälsosystem 3 hp Distans VT-18
BTH-G5614 Diagnos 1, tekniska system inom maskinteknik 3 hp Distans VT-18
BTH-G5611 Mätteknik och sensorer för elektrotekniska system 3 hp Distans VT-18
BTH-G5610 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans VT-18
BTH-G5616 Trådlös kommunikation 3 hp Distans VT-18
Industriell ekonomi och organisation
BTH-G5618 Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-18
Matematik
BTH-G5617 Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-18
Medieteknik
BTH-S5531 Idé- och konceptutveckling för entreprenörskap 15 hp Campus SOM18
Omvårdnad
BTH-H5610 e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-18
Programvaruteknik
BTH-C5652 Evidensbaserad processförbättring 7,5 hp Distans VT-18
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-G5619 Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-18
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp Campus VT-18